logo

Třídní tabule - 9. třída

18.10.2021 16:58 - Ing. Jan Kubů
Matematika - pro nepřítomné:

Dnes jsme si zopakovali problematiku kružnice a kruhu - význam těchto pojmů, co je poloměr a průměr.

Dále problematiku vzájemné polohy přímky a kružnice - pojmy sečna , tětiva a tečna. Konstrukce tečny.

Nakonec jsme si zopakovali pojem Thaletova kružnice a její vlastnosti.

V přiloženém souboru najdete tuto látku vysvětlenou.

12.10.2021 17:26 - Ing. Jan Kubů
Matematika

Pro nepřítomné:
Dnes jsme si ukázali konstrukci středově souměrných útvarů. Problematiku středové souměrnosti máte vysvětlenou například zde:
https://homel.vsb.cz/~dol75/StudOpory/ZakladyGeometrie/Planimetrie/GeometrickaZobrazeni/StredovaSoumernost/StredovaSoumernost.html

11.10.2021 18:04 - Ing. Jan Kubů
Matematika, fyzika - pro nepřítomné

Dnes jsem ve třídě zadal test - dvojice úhlů a převody jednotek. Testy jsou v přiložených souborech. Zkuste se zamyslet, jestli byste je dokázali vyřešit.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.