logo

Třídní tabule - 4. třída

15.02.2019 12:07 - Petra Šormová
Učivo pro Sašu a Dominika

Český jazyk
učebnice s. 55 cv. 1, 4, 5 ústně
cv. 2, 3 písemně

Matematika -
učebnice s. 44
PS A s. 32
Dú - Početníček s. 20

Přírodověda
učebnice s. 28
PS s. 24
14.02.2019 19:25 - Petra Šormová
Český jazyk - učebnice s. 54 cv. 4, 5, 6, 7, 8
PS - S. 14

Čítanka - otázky na s. 179
Dú - Čítanka s. 72, 7, 74, 75

Matematika - PS B - s. 12 cv. 1, 2, 1
PS A - 31

učebnice s. 43 cv. 7, 8

Přírodověda - učebnice s.27
PS s. 21
12.02.2019 11:12 - Petra Šormová
Český jazyk - PS - s. 9, 10
Dú - PS ČJ - s. 11 (na čtvrtek)

Matematika - PS B - s. 11

Přírodověda - UČ - s. 26
PS - s. 20
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice