logo

Třídní tabule - 4. třída

13.06.2024 08:42 - Mgr. Hana Šmídmajerová
42. týden a 43.týden
Vybíráme 300Kč na pomůcky a výtvarné potřeby ( sešity, čtvrtky, lepidla, barev. papír apod.)
a 558 Kč na pracovní sešity ( Aj,Č, M,Př.) do 20.6. ( 24.6.).
Prosím zkontrolujte dětem učebnice, za poškození se platí pokuta.


Organizace konce roku:
17.-19. 6. výuka podle rozvrhu
20.-24.6. třídnické práce - vyučování končí ve 11.35


Pondělí 17.6.
Čj: PS str. 84
M: PS str. 38
Př: PS str.44
Čj-klub čítanka, odevzdat deník

Úterý 18.6.
Čj: PS str 85
M:PS str. 39
Vl: PS str. 30- zítra také modrá dokončujeme PS
Čj: PS str. 86


Středa 19.6.
Čj: PS str. 88
M: PS str.46
VL: modrá PS- dokončujeme str. 32

Čtvrtek 20.6.
vybírání učebnic a rozdání prací, práce s portfoliem, přinést hry, zaplacení pracovních sešitů a pomůcek na další školní rok

Pátek 21.6. práce na osobním listu a hry

Pondělí 24.6. třídnické práce, úklid třídy, hry
Úterý 25.6. rozdání vysvědčení a v 8.30 rozlučka s deváťáky
09.06.2024 17:52 - Mgr. Hana Šmídmajerová
41.týden
Pondělí 10.6.
M: obsah čtverce a obdélníku PS str. 40-41 /6,7,8 zbytek za úkol
ČJ: PS str.81 a 82/4
Př.:PS str. 42-43
ČJ-čt: referát o knize, odevzdat čtenářský deník

Úterý 11.6.
školní výlet na Ranč pod Lovošem s návštěvou zookoutku a svezením na koni. Sraz je na vlakovém nádraží Ploskovice v 7:10, návrat okolo 12:20 opět na nádraží. Děti odvedeme zpátky ke škole a na oběd. Vybíráme 200 Kč ( jízdné a vstup na ranč). S sebou: svačina, pití, pláštěnka, helma( pokud žák pojede na koni), drobné na útratu, pokrývka hlavy proti slunci.

Středa 12.6.
M: PS str.42 a 43/1,2
ČJ: PS str.82 a 83
VL-PS str. 28

Čtvrtek 13.6.
M:písemka z matiky
ČJ:PS str.96
ČJ:PS str.84

Pátek 14.6.
ČJ:písemka z češtiny
M: PS str.43/5,6,7
01.06.2024 10:44 - Mgr. Hana Šmídmajerová
40.týden
Trénujte na písemky

ČJ- písemka ( PS obsah):vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, určování podst. jmen-rod,číslo,pád, vzor; určování sloves-osoba, číslo, pád vzor; slovní druhy,věta a souvětí( větné vzorce př. V1, že V2), podmět a přísudek- shoda , slova souznačná, opačná i mnohoznačná, velká písmena, přímá řeč ,psaní ě-je

M- písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, převody jednotek,zaokrouhlování, slovní úlohy, obdobné PS str. 5/5,6 zlomky, rýsování čtverce nebo obdélníka a výpočet jeho obvodu i obsahu- dobereme

Pondělí 3.6.
Čj: PS str. 72
M: uč. str.34/1,2,3 společně, PS str. 21 zbytek za D.ú.
Př: PS str. 38 a 39
Čj-klub čítanka přinést další knihu a odevzdat deník

Úterý 4.6.
Čj: diktát, PS str. 73
M:uč str. 36 výklad v rámečku, Ps str.22
Vl: PS str. 33-36, D.ú. PS str. 31
Čj: PS str. 76

Středa 5.6.
Čj: PS str. 74
M: PS str.37 obvod čtverce návod v uč. str.57 i obsah str. 60- fotografie na WhatsApp
VL: učebnice a PS str.26-27
Místo AJ je M-PS str.44

Čtvrtek 6.6.
Čj: 79/1 a 80/ 3,4,5,D.ú. komiks 79/2
M: uč. str. 37 rámeček výklad PS str. 23
Čj : PS str. 77

Pátek 7.6.
M: PS str. 24
Čj: PS str.75
Pč:ČJ- PS str.78/18,19,20 a práce se stavebnicí
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.