aktuality
Běh zámeckým parkem
Po roční pauze si děti opět zasportovaly
13.10.2021
Zábavná fyzika - kroužek
Akce a reakce v praxi - vyzkoušeli jsme raketu lihovou, octovou i vodní
09.10.2021
Drakiáda
Přijďte se prolétnout
04.10.2021
Den Řemesel
Příprava na budoucí povolání
03.10.2021
Vítání prvňáčků
1. září
22.09.2021
Matematická olympiáda
Informace pro rodiče
18.09.2021
2. a 4. třída na výletě
Levandulový konec léta
09.09.2021
Letní kemp AŠSK
2. turnus od 26. do 30.7.2021
26.07.2021
Letní kemp ASŠK
1.turnus od 19.-23.7.2021
19.07.2021
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Stravování ve školní jídelně
Reportáž veřejnoprávní České televize
06.10.2015
Školní mléko a Ovoce do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Školní akce

Každoročně probíhají v naší škole nejrůznější školní i mimoškolní akce pořádané společně s dětmi i rodiči, pro děti i pro rodiče. Některé akce se pravidelně opakují, jiné jsou jednorázové a vycházejí z aktuálních situací a námětů.

V současné době je v naší škole snaha o to, aby školní akce, které se konají, měly pro žáky vzdělávací hodnotu nebo aby upevnily vztahy mezi žáky, rodiči a školou. Jedná se zejména o různé projekty, které mají za cíl žákům přijatelnou nebo zábavnou formou přiblížit učební látku a pracovat téměř výhradně na principu aktivit samotného žáka a spolupráce s ostatními (výběr činnosti, vyhledávání informací, jejich zpracovávání, spolupráce mezi žáky ve skupině, prezentace výsledků své práce před ostatními, před rodiči atd.)

Pravidelně se opakující akce

 • běhBěh zámeckým parkem – každoročně pořádáme okresní finále škol v přespolním běhu, máme za sebou 15. ročník.
 • mikulášMikuláš pro MŠ – žáci závěrečného ročníku připravují mikulášský den pro děti z mateřské školy
 • Vánoční zpívání v kostele (Třebušín)
 • VánoceVánoce – kromě tradičních třídních besídek probíhá v různé podobě den na téma Vánoce (vánoční výzdoba školy a tříd, zpívání vánočních koled, plnění vánočních úkolů, pečení cukroví apod.)
 • Velikonoce – velikonoční výzdoba školy
 • Den matekDen matek – Ploskovice – program základní školy a mateřské školy připravený pro maminky a babičky každoročně děti předvedou v krásném prostředí zámku Ploskovice
 • Den matekDen matek – Třebušín – ti nejmenší (prvňáci a druháci) potěší nejen své maminky a babičky, ale vystupují i pro místní klub důchodců
 • Den dětí – má různé podoby – nejčastější jsou oblíbené Ploskohrátky (hry a soutěže pro děti na místním hřišti), ale také různé výlety (návštěva kina IMAX, účast na dni historických soutěží na hradě v Budyni, nebo pěší výlet a hledání „pokladu“ v krajině v okolí školy). Velký úspěch měl také vodní fotbal, který si zahráli spolu s dětmi i učitelé.
 • obrazekVýlety po okolí – své místo mají výlety po krajině, v níž leží bydliště i škola našich žáků. Náměty mohou přinášet i sami žáci.
 • obrazekSlavnostní rozloučení s deváťáky – bez slziček se neobejde předávání závěrečných vysvědčení. Není totiž jen tak obyčejné. Probíhá ve velkém sále Státního zámku Ploskovice za přítomnosti rodičů, celého učitelského sboru, ostatních žáků i zájemců z řad občanů. Deváťáci se „hodí do gala“: dívky si obléknou „princeznovské“ šaty a chlapci přijdou v oblecích. Poděkují svým rodičům, rozloučí se s učiteli a předají svým nástupcům školní vlajku. Každý jednotlivec také předá některému z mladších žáků pomyslnou vlastnost nebo to, co bylo u nás pro něj typické, např. pověst premianta třídy, titul skokan v tělesné výšce nebo největší fanoušek Sparty apod. Kromě předání vysvědčení žáci dostanou šerpu a pamětní list.
 • Vystoupení žáků na akcích pořádaných obecními úřady – na Husitských slavnostech (Třebušín) a Keramických trzích (Ploskovice).

Exkurze a školní výlety

 • obrazekSamostatnou kapitolou jsou exkurze a školní výlety. Zatímco program exkurzí má doplnit probíranou látku (např. návštěvy muzeí, galerií, divadel, knihoven, tematické exkurze do Prahy, Terezína apod.), školní výlet je spíše odpočinkovou záležitostí, kde si třídy upevňují kolektiv a učitel má možnost poznat své žáky ve zcela jiné situaci než ve školních lavicích.

Programy doplňující výuku

 • obrazekVýuka je průběžně doplňována programy, které mohou dětem přiblížit ve skutečnosti to, o čem si jinak čtou jen v učebnici. Za zmínku stojí např. přehlídka dravých ptáků, vystoupení skupiny historického šermu s komponovaným pořadem a historickými předměty různých období nebo pečlivě vybírané hudební pořady.

Další zajímavé akce, které proběhly v posledních dvou letech

 • obrazekDny otevřených dveří – vždy se jednalo o akci k určité příležitosti – např. otevření nové počítačové učebny nebo předvedení školy rodičům po rekonstrukci. Kromě hlavního tématu se rodiče měli možnost seznámit s výsledky práce svých dětí ve škole nebo v zájmových útvarech, neboť v celé škole probíhaly jako doprovodné akce vystoupení dětí napříč třídami. Velký úspěch měla také improvizovaná kavárnička, kde měli rodiče možnost setkat se vzájemně i s vyučujícími a neformálně si pohovořit.
 • obrazekMikulášská – mikulášsko-vánoční program, na němž se setkali žáci i rodiče z celé školy
 • obrazekHalloween – u příležitosti tohoto pro děti atraktivního svátku jsme se v posledních letech seznámili s jeho historií a podobou v různých částech světa, jindy jsme věnovali den výtvarným pracím na téma Halloween různými výtvarnými technikami
 • obrazekVánoční jarmark – prodej výrobků dětí v předvánočním čase spojený s již výše zmíněným programem dnů otevřených dveří. Část výtěžku z prodeje jsme poslali na konto Adventních koncertů, část posloužila pro obnovení školního rozhlasu
 • obrazekČarodějnice – dívky z 2. stupně si připravují program soutěží pro své spolužáky z celé školy
 • obrazekSýrový den – nešlo vlastně o celý den, jen o malou svačinku. A jak to vzniklo? Před časem jsme se zúčastnili internetové ankety v rámci výzkumu Ústavu pro jazyk český a výrobce sýrů Veselá kráva na téma vyjadřování (konkrétně nadávek) dnešních dětí. Nevyhráli jsme sice hlavní cenu (počítačová učebna), ale Veselá kráva nám poslala velkou krabici sýrů. Z nich si každá třída vyrobila pomazánky a ozdobila jednohubky. Děti si připravily ve třídě malý sýrový raut, na který pozvali i své rodiče a příbuzné. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dopolední svačinu, byla účast nižší, ale i tak šlo o vydařenou akci.
 • obrazekSpolupráce s Hasičským záchranným sborem – na Den požární bezpečnosti jsme si prohlédli požární techniku v HZS Litoměřice, jindy zase proběhlo přímo ve škole cvičení HZS, při němž byli žáci zachraňováni z hořící budovy pomocí výškové plošina a vysouvacího žebříku.
 • Sportovní den – začíná se fotbalem „deváťáci proti zbytku školy“ a pokračuje se různými druhy sportů jak na hřišti, v tělocvičně, tak i v terénu.

Bludiště

Velmi zajímavou zkušeností pro nás byla účast v televizní soutěži Bludiště. Nepodařilo se nám sice vyhrát, ale vítězství nám uteklo jen o pár bodíků. V každém případě – televizní kamery, známý moderátor, dlouhá cesta do ostravského televizního studia a nasazení všech sil pro získání televizních „bludišťáků“ - to všechno bylo úžasným zážitkem a rádi bychom ho zopakovali – a třeba přidali i vítězství.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.