aktuality
Místní knihovna Třebušín
Druháčci navštívili knihovnu
23.05.2023
Divadlo v Ústí nad Labem
Krysáci a zamilovaný Eda
16.05.2023
Facebook
Nově nás můžete sledovat i na facebooku.
15.05.2023
Seznam přijatých žáků do 1. třídy
pro školní rok 2023/2024
11.05.2023
Proběhl zápis do 1. ročníku
Budoucí prvňáčci
06.05.2023
Recitační soutěž
V hlavní roli poezie
21.04.2023
5. Noc s Andersenem
Hurá do pravěku
21.04.2023
Zveme vás k zápisu do 1. třídy, možnost elektronického předzápisu.
19. 4. 2023 (13-17 hodin) a 26. 4. 2023 (13-16 hodin)
03.03.2023
Ajax
Seznámení s Ajaxovým zápisníkem
02.03.2023
Fond Sidus - poděkování žákům a rodičům
Projekt pomáhající nemocným dětem v České republice
24.02.2023
Ve škole působí speciální pedagožka
nově od listopadu
30.11.2022
Připomeňte si Letní kemp 2022
Sledujte den po dni :)
02.08.2022
Realizujeme projekt podporovaný ESF
nazvaný Učíme inovativně v ZŠ a MŠ Ploskovice
25.02.2022
Učíme Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Naše škola byla vybrána do projektu manželů Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu
16.09.2021
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Školní mléko a Ovoce do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Granty

Za poklady ploskovického parku

Od září 2010 se naše škola zapojila do programu Škola pro udržitelný život (www.skolaprozivot.cz). V rámci tohoto programu se nám podařilo získat dotaci ve výši 60.000 Kč na vybudování zábavně vzdělávací stezky v rámci ploskovického parku. Tento projekt jsme nazvali „Za poklady ploskovického parku“. Po parku bude nainstalováno 10 tabulí s tématickým zaměřením na jednotlivé ekosystémy - rybník, louka, les, park, arboretum fauna a flora. Jedna tabule se bude věnovat historii obce a zámku Ploskovice a jedna ochraně životního prostředí a ekologickým problémům. Ke každé tabuli naši žáci vypracují pracovní listy a vymyslí různé otázky. Na závěr stezky, která bude zakončena na zámku, si zájemci budou moci své odpovědi zkontrolovat a získat diplom. Díky pracovním listům bude stezka atraktivní nejen pro turisty, ale může být využívána i okolními škola pro výuku. Vedle velkých tabulí budou po parku umístěny cedulky k jednotlivým vzácným dřevinám, kterými bychom chtěli založit malé ploskovické arboretum.

Toyota

Na projektu se již usilovně pracuje v současné době probíhá zpracování obsahu jednotlivých tabulí. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých skupin a každá skupina dostala na starosti jednu z tabulí. V nejbližší době plánujeme exkurzi na CHKO, na zámek Ploskovice a na obecní úřad pro získání dalších zajímavých podkladů pro náš projekt.

Nadace partnerství

V průběhu listopadu pokračovala práce na našem projektu. Informace k jednotlivým tabulím vyhledávali žáci během dvouhodinových projektů. Informace se poté zpracovaly do souvislých textů a byly doplněny fotografiemi. Teď se dané texty upravují a zjištěné informace se podle potřeby doplňují, nebo vypouští pro jejich nadbytečnost. Začala také práce na výrobě dřevěných tabulí. Vybrali jsme několik návrhů, jak by naše informační tabule mohla vypadat a poté, na základě dostupných materiálů a peněz, vytvořil truhlář jednu ceduli na ukázku. Na dalších se po schválení začalo okamžitě pracovat. Fotogalerii naleznete zde.

V březnu proběhl dvouhodinový projekt, kdy žáci 7.- 9. třídy zpracovávali návrhy přidělených tabulí. Vyhledané materiály rozmístili po ploše tak, jak by si představovali finální tabuli, která bude umístěna v parku, jednotlivé texty pak byly doplněny fotografiemi. Proběhla také soutěž o logo projektu, nakonec bylo vybráno logo Marie Gabštůrové, které je také umístěno na tabulích. Na druhém místě skončil Jára Kubín se svým logem a na třetím místě Olina Kubínová, Martina Váňová a Michal Rambousek, kteří obdrželi shodný počet hlasů i jejich loga budou nakonec umístěna na tabulích.

V průběhu května a června proběhlo rozmísťování dřevěných tabulí po parku, nejprve chlapci z 9. třídy vykopali otvory pro patky, které byly následně zabetonovány a došlo k upevnění dřevěných stojanů. Práce to byla namáhavá a chlapců za jejich pomoc děkujeme.

V červnu byly již přilepeny tabule s jednotlivými ekosystémy, na jejich výrobě se podílela firma Typo. Zároveň byly dokončeny i úchyty pro cedulky k našemu arboretu. Společně s chlapci z 9. třídy jsme cedulky rozmístili.

Dne 24.6.2011 proběhlo od 9 hodin slavnostní otevření Ekostezky Za poklady ploskovického parku. Slavnostní otevření bylo završením celoroční práce žáků základní školy. Ekostezka vznikla za podpory Školy pro udržitelný život. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Nadace partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever, paní starostka Věra Petrů, která měla krátký proslov s přáním, aby nám ekostezky dlouho vydržela, zástupkyně Státního zámku Ploskovice, zahradnice, paní Helena Eichlerová a s krátkým proslovem vystoupila také paní ředitelka Miluše Karfíková. Při slavnostním otvírání nechyběli ani pan Pavel Klykorka, který zajišťoval technickou podporu projektu a dodával dřevomateriál, paní učitelka Martina Bezpalcová, spoluautorka projektu, žáci základní školy s krátkým vystoupením pod vedením paní učitelky Hany Průšové a podívat se přišlo i několik spoluobčanů a rodičů. Stezka byla slavnostně otevřena přestřižením pásky, poté se všichni vydali na prohlídku a na závěr bylo připraveno pohoštění v zámeckých grottách. Bohužel se slavnostního otevření nezúčastnil pan Ladislav Oupic, který vyráběl krásné dřevěné stojany a tak mu alespoň touto cestou děkujeme.

Poděkování patří všem, kteří se na projektu podíleli, doufáme, že nám ekostezka bude dlouho a dobře sloužit, a že se jí vyhnou nenechavé ruce.

Práci na projektu si můžete prohlédnout ve fotoalbu.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.