logo

Třídní tabule - 6. třída

09.04.2019 12:45 - Věra Zajptová
Pracovní činnosti KLUCI:

Pokud má někdo možnost přinést osivo (pšenice, ječmen) na zasazení, prosím, aby přinesl ve čtvrtek 11.4. do školy.

Ostatní si přinesou na ten samý den misku, do které se osivo zasadí. Plus 10 Kč na zeminu (cena bude rozpočítána podle počtu dětí).
29.03.2019 10:29 - Mgr. Tomáš Nový
V pondělí 1. 4. píšeme čtvrtletní práci z matematiky:
A
Vypočítej
-7 + 6
3 – 9
-7 – 2
-3 + 5
4 – 1
-5 - (-3)
3 - (-2)
-4 - (-7)
vynásob a vyděl:
-3 . 4
-4 . (-2)
4 . 7
2 . (-5)
18 : 3
-24 : 3
30 : (- 6)
-25 : (- 5)
vypočítej:
(-3 + 5) . 4 + 6 . (2 – 5) =
-4 + 6 . 2 – 8 =
(-3 + 5 . 2) . (-3 + 2) – 8 . 2 =
vypočítej objem a povrch kvádru o rozměrech 6cm, 8cm a 12cm.
V meteorologické stanici měří teplotu vzduchu každé 3 hodiny. Začínají v 6 h a končí ve 21 h. V 6 h byla teplota -2°C. V 9 h kleslo o 2°C, za 3 h se o 3°C oteplilo, v 15 h se ještě o 4°C teplota zvýšila, naopak v 18 h se o 3°C ochladilo a při posledním měření se teplota snížila ještě o 5°C. Jaká teplota vzduchu byla při posledním měření.
14.12.2018 11:41 - Mgr. Hana Průšová
Čj DÚ na pondělí 54/8 a - napsat a číslicemi označit slovní druhy

Čj - pondělí - desetiminutovka (s-,z-,vz,- -n-, -nn-, -bje-, -bě-, -mně-, -mě- atd.)

Dějepis - ve středu nebude pětiminutovka, pokud by chtěl někdo zlepšit známku, může se nechat vyzkoušet (téma: pravěk)
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice