logo

Třídní tabule - 6. třída

29.01.2018 10:48 - Mgr. Lenka Martínková
Aj - dú PS strana 40 cvičení 2 doplnit
zopakovat hodiny - 31.1. test
23.01.2018 11:48 - Mgr. Hana Průšová
Čj DÚ - 58/1 - dva odstavce - na středu
06.01.2018 21:43 - Mgr. Tomáš Nový
V pondělí 8.1. píšeme čtvrtletní práci z matematiky:
1) Sečti a odečti: 3,6 + 2,04 4,78 + 5,92 3,36 + 0,67
0,25 + 5 16,5 – 3,81 23,65 – 4,7
6 – 0,24 54,6 – 47,07
2) vynásob: 3,65 . 2,3 23,1 . 3,5 123,5 . 6,35
45 . 0,765
3) Narýsuj trojúhelník ABC, je-li a=4cm, b=5cm a ta=4,5cm.
4) Ve skocích na lyžích skočil první závodník 108 m. Druhý skočil o 3,5 m méně a třetí o 7,5 metru méně než první. Kolik skočil druhý a třetí závodník?
5) Na farmě sklidili ječmen z 12 hektarů po 4,52 t, oves z 15 hektarů po 3,92 t, pšenici z 25 hektarů po 4,4 t a žito z 18 hektarů po 3,94 t. Kolik sklidili všech plodin?
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice