logo

Třídní tabule - 6. třída

10.06.2018 17:54 - Mgr. Tomáš Nový
v úterý 12. 6. píšeme poslední čtvrtletní prácí:
1) vypočítej objem a povrch krychle o hraně 5cm.
2) vypočítej objem a povrch kvádru, je-li a=4cm, b= 5cm, c= 6cm.
3) vypočítej:3–9 -8 + 4
-3 – 9 - 2 + 6
- 5 –2 -3 + (-3)
4 + (-5) - 3 - (-6)
5 + (-1) - 8 - (-3)
4) vynásob a vyděl:-3.4 -4 . (-5)
4 . (-9) 3 . 7
- 18 : 3 28 : 4
36 : (- 9) - 24 : (- 6)
5) Pan Novorný přestavuje dům. Nad sklepem bude nová dílna, proto musí strop sklepa udělat z betonou. Celý strop je dlouhý 6,3 m, široký 4,7m a jeho tloušťka je 25 cm. Vypočítej hmotnost stropu, jestliže 1 m betonu má hmotnost 2 400 kg?
06.06.2018 09:32 - Mgr. Lenka Martínková
Aj- 13. 6. Čtvrtletní práce
- slovíčka 6. a 7. lekce
- frekvenční příslovce
- přítomný čas prostý
- must, mustn ´ t
- zájmena, oblečení, jídlo
- much, many
29.01.2018 10:48 - Mgr. Lenka Martínková
Aj - dú PS strana 40 cvičení 2 doplnit
zopakovat hodiny - 31.1. test
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice