logo

Třídní tabule - 9. třída

13.11.2018 19:54 - Mgr. Zuzana Hrdličková
Dne 14.11. se žáci 9. třídy zúčastní akce Výstava škol v Litoměřicích. Odjezd společně ze školy v 8:20, návrat kolem 10:30 do školy. Potřeba jen peníze na autobus do LTM a zpět.
04.11.2018 08:39 - Mgr. Tomáš Nový
Ve středu 7. 11. píšeme čtvrtletní práci z matematiky: 1) V pravoúhlém trojúhelníku je a=6cm, b=8cm. Kolik cm měří strana c?
2) urči podmínky lomených výrazů:
3) sečti lomené výrazy: : ;
4) vynásob lomené výrazy: ; ;
5) Od pravoúhlé křižovatky je modré auto 300 m daleko a červené auto je 400 m daleko. Jaká je nejkratší vzdálenost od aut?
Omlouvám se, ale nepodařilo se mi sem dostat zlomky. Všechny příklady máte s sešitech
02.11.2018 11:46 - Mgr. Bc. Miroslava Melicharová
Čtvrtletní písemná práce z Čj
úterý 6. 11. 2018
1)Vývoj jazyka - viz časová přímka, podpůrný text a pracovní list
2)Současný vývoj jazyka - archaismy, historismy, neologismy
3) Pravopis - zdvojené souhlásky; s, z, vz; bě, pě, vě; mě
4)Obohacování slovní zásoby (odvozování, skládání, zkracování, sousloví, přejímání slov)
5) Slovní zásoba - synonyma, antonyma.................. odborné názvy
6) Čeští spisovatelé a básníci 19. stol. - k nejvýznamnějším znát jedno dílo (ti, které jsme probírali)
7)Dobrovský, Jungmann, Vrchlický, Sládek, Čelakovský, Tyl, Světlá - kdo byli (básník, prozaik, dramatik, .....) a jedno dílo
8) Pravopis - 5 pravopisných pravidel
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice