logo

Třídní tabule - 9. třída

06.04.2018 12:11 - Mgr. Tomáš Nový
V pondělí 9. 4. píšeme čtvrtletní práci z matematiky:
1) vypočítej 3x(4y + 4) + 4y(3 – 3x)
3x2(4x + 3x3)
4x(5x + 3) – 3x(6x + 4)
(2x + 3) . (3x – 4)
2) vypočítej podle vzorce: (2x + 3)2 + (2x – 3)2
(x – 2) . (x + 2)
3) rozlož na součin 25y2 – 20xy + 4x2
9x2 + 24x + 16
8x3y4 + 6x4y5
4) vyřešte rovnice: 5x + 8 = 8x + 2
2(2x +3) = 5(x + 1)
5) Pavel si šetří do kasičky dvou a pětikoruny. Všech mincí má 60 a jejich celková hodnota je 210 Kč. Kolik má Pavel dvoukorun a kolik pětikorun?
10.10.2017 21:16 - Mgr. Lenka Martínková
Ve čtvrtek 12. 10. odpadá odpolední vyučování.
03.09.2017 17:40 - Mgr. Lenka Martínková
Milí deváťáci,
doufám, že jste si prázdniny opravdu užili a načerpali hodně sil do nového školního roku. Těším se na vás, v pondělí 4. 9. se sejdeme v 7. 55 před budovou školy.
Třídní učitelka Mgr. Lenka Martínková
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice