logo

Třídní tabule - 1. třída

24.06.2022 16:06 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku a Nikolase ze čtvrtka

Slabikář s. 89

opakovat - složit název nejvyšší hory z barevných písmen.

Záhada z Afriky - práce s internetem, prohlédnout pyramidy. Doplnit dle hieroglyfů obrázkové písmo.

Písanka s. 25, 26.

Matematika s. 30.
22.06.2022 15:52 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku a Nikolase

Český jazyk

Slabikář s. 88

Povídání o textu: Jak se jmenoval ostrov? Ukázat na mapě. Ukázali jsme si na internetu. Ostrov je v Tichém oceánu. Patří k Chile.

Kde našel poklad? Kudy musel jít?

Další příběh
Kam cestovatel zamířil dál?
Kam jel? K Eskymákům. Kde žijí? Za polárním kruhem - ukázat. Co tam dělal?

Vybarvit zvířecí rodiny stejnou barvou - iglů.

Písanka s. 23 a 24.

Slabikář s. 89

Vyprávění o textu?

Kde je náš cestovatel nyní? Co jsou Himaláje? Proč se tam vypravil? Jak se na cestu vypravil? Byla cesta snadná? Kdo je yetti?

Matematika

Vrátili jsme se k obrázkům na s. 26, 27, a 28.

Povídali jsme si o odpadu v moři, ekologii, třídění odpadů. Jak my doma třídíme odpady. Dále, kdo je to archeolog? Kde pobývá? (muzeum, univerzita, památník...)

Počítat s.29.
21.06.2022 10:51 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Nikolase a Angelku

Český jazyk
Slabikář s. 87 opakovat – vyprávět, o čem jsme četli.
Dole doplnit e é ě.

Slabikář s. 88 číst. Písanka s. 21, 22.

Prvouka s. 52.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.