logo

Třídní tabule - 1. třída

27.01.2022 13:30 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Milánka a Tima

Český jazyk

Slabikář s 18.
Povídání o textu – porozumění, o čen jsem četl.
Na papír nebo do sešitu napsat slova s N: NESE NELA NÁNA NATKA ANETKA JANA ANGELKA NIKOLAS. Tato slova vytleskat, určit počet slabik, v které slabice je hláska N. Barevně obtáhnout písmeno N n. Říci, kolikáté je ve slově písmeno N.
Vysvětlit dvojtečku, čím končí tečka, uvozovky.
Písanka s. 25 další 3 řádky.

Matematika s. 14 dle pokynů
26.01.2022 15:27 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku a Tima

Český jazyk

Slabikář s. 17 opakování a porozumění textu. Vyprávět, o čem příběh byl.

Slovní fotbal: Spojování slabik do slov barevnými oválkami.

Slabikář s. 18

Vyvození N n.

Zakroužkovat v básni N n.

Mřížky: noha noviny ananas banány

V mřížkách rozdělit slova na slabiky, vyznačení slabik v mřížce obloučky.

Čtení slabik.

Barevně vyznačit slabiky dle diktátu.

Čtení celé strany.

U článku: kontrola porozumění.

Písanka s. 25: 3 řádky.

Matematika s. 13 dle pokynů.
25.01.2022 09:59 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima

Český jazyk

Slabikář s. 16 opakování čtení. Dopsání tříslabičných slov z úvodního cvičení: TELATA SELATA POLEVA do sešitu nebo na papír.

Slabikář s. 17: Barevně vyznačit tato slova: veselý, Umývá se, polévá, potopa, lopata, lopota.

Povídání o textu.

Písanka s. 24.

Příprava na diktát z písanky ze s. 10.

Kreslení geometrických tvarů na papír: čtverce, obdélníky, kruhy, trojúhelníky.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.