logo

Třídní tabule - 2. třída

23.10.2018 18:39 - Mgr. Hana Šmídmajerová
PÁTEK 26.10. - Výstava na Zahradě Čech - odjezd z návsi v Ploskovicích autobusem (společný, ne linkový) v 8:00h. Sraz v 7:50h na návsi. Zpět do Ploskovic v 11:21 linkovým autobusem - vybíráme 10 Kč. Po příjezdu si můžete děti vyzvednout.

V případě nejasností mne kontaktujte
23.10.2018 18:35 - Mgr. Hana Šmídmajerová
24.10. Čj- uč. str. 23/3 do sešitu,čítanka str. 27, M-PS str. 32
Úkoly na volné dny : početník do str. 11,
písanka str. 13, čítanka str. 27-29 a odpovědi
První přátelství u kamen:
1.U kamen se setkali:___________
______________, _______________
_______________,________________________________
2. Kmotřička napekla_____________
3. Janinka žije ____________________
22.10.2018 22:58 - Mgr. Hana Šmídmajerová
Ve čtvrtek 25.10. proběhne od 7:55 do 14:30 projektový den.
Jeho součástí bude potisk trička, naučení básně a prezentace na návsi. Žáci budou mít penál, ŽK, notýsek, svačinu a pití.
V pátek se zúčastníme 100. výročí založení republiky na Zahradě Čech. Bližší informace - v notýsku.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice