logo

Třídní tabule - 5. třída

31.08.2022 16:56 - Mgr. Eva Blažková
Milí páťáci,

doufám, že jste si užili prázdniny a odpočinuli si od školních povinností.
Nastal čas pustit se zase do práce.

1.9. v 8 hodin se všichni sejdeme před školou, kde přivítáme prvňáčky. Ve třídě se pak dozvíte, co vás v letošním školním roce čeká a snad zbyde i trochu času na vaše zážitky z prázdnin.
Ve škole se zdržíte jen 1.vyučovací hodinu, poté odejdete domů nebo do družiny. Kdo bude mít zájem, může si v 11 hodin dojít na oběd.

V pátek budeme mít vyučování do 11.35. Určitě se ještě vrátíme k vašim prázdninovým zážitkům, rozdáme učebnice, nadepíšeme sešity a dokončíme výzdobu třídy.

Příští týden v pondělí bude ještě končit vyučování v 11.35. Dokončíme, co jsme v pátek nestihli a od úterka už se budeme učit podle rozvrhu.

Moc už se na Vás těším

Vaše třídní učitelka Eva Blažková
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.