logo

Třídní tabule - 3. třída

21.02.2018 12:34 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro chybějící žáky:
Český jazyk: učebnice s. 43 úvodní cvičení - ústně procvičit silně vytištěná slova.

Cv. 1 ústně - B. Smetana....

Cv. 2 písemně, cv. 3 písemně dle pokynů.

Čítanka s. 66.

Matematika: pracovní sešit s. 48.
Početníček s. 17.
20.02.2018 21:21 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro chybějící žáky

Český jazyk: učebnice s. 42: z celé strany vypsat příbuzná slova do slovníčku.

Cv. 4 a 5 ústně.

Matematika: učebnice s. 42 celá strana ústně.

Prvouka: učebnice s. 30 ústně, pracovali jsme do pracovního sešitu na s. 23: nápověda: cv. 1 stokoruna
cv. 2 obvinil....
19.02.2018 15:44 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro chybějící žáky

Český jazyk: učebnice s. 42 cv. 1 ústně, cv. 2 a 3 písemně.

Do slovníčku vypsat slova z úvodního cvičení na s. 42.

Matematika: pracovní sešit dopracovat s. 45.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice