logo

Třídní tabule - 3. třída

21.05.2024 12:42 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima a Angelku.

Český jazyk

Učebnice s. 87 cv. 1 ústně, cv. 2 písemně. Cv. 4 a 5 doplnit tužkou.
Písanka s. 35, 36, 37.


Matematika
PS s. 77 a s. 78 cv. 1.

Prvouka s. 46, 47. Tabulku s kilogramy - jednotky hmotnosti napsat písemně.
20.05.2024 13:30 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima a Angelku

Čj

Učebnice s. 86 cv. 1 od slova rampouch určit slovní druhy.

Cv. 3 a 4 písemně.

Opakování básní, které s eměly děti naučit.

Dnes jsem vzhledem k škole v přírodě úkol nedávala. Někteří žáci nemají hotový úkol, který jsem zadávala před školou v přírodě. Je to: PS k ČJ s. 30. Dále PS k ČJ s. 2 na začátku - slovní druhy. Písanka s. 30. Tak prosím dopracovat.


Matematika

PS s. 76 cv. 3, 4, 5.
03.05.2024 17:31 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Týnku a Angelku

Český jazyk

Učebnice s. 83 cv. 4, cv. 5 - písemně - na silně vytištěná slova vymyslet věty rozkazovací.

Cv. 6 ústně.

S. 84 cv. 1.

Písanka s. 29.

Čítanka s. 117.

Příští týden opakujeme vyjmenovaná slova po p.

Matematika

Učebnice s. 61 cv. 3 písemně.

S. 62 cv. 3 písemně.

PS s. 75 cv. cv. 1.

Početníček s. 33 cv. 1.

Dopracovat pracovní sešit na s. 74 cv. 2 a 3.

Opakovat násobilku 7, dále písemné sčítání a odčítání.

Prvouka - Ajax do s. 7.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.