logo

Třídní tabule - 8. třída

24.05.2019 12:42 - Ing. Jan Kubů
Slovní úlohy - rovnice

Slovní úlohy k samostatnému řešení - kdo vyřeší a vysvětlí postup získává 1.

13.05.2019 16:49 - Ing. Jan Kubů
Fotografování tříd

Proběhne 23. 5.
Cena společné fotografie třídy 30,-
Fotografie jednotlivce 20,-
Peníze vybírá třídní učitel.

31.01.2019 13:31 - Ing. Jan Kubů
G - Pythagorova věta - znění, strany v pravoúhlém trojúhelníku - názvosloví, zápis rovnicí pro daný konkrétní trojúhelník (uč. 1.díl str. 29-31,prezentace na google disku)
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice