logo

Třídní tabule - 8. třída

10.10.2018 11:08 - Ing. Jan Kubů
Pro nemocné - M

Úvod- druhá mocnina: definice v učebnici str. 6 a 7, prohlédnout si vyřešená cvičení str. 6 až 9, vypočítat cvičení str.10/cv. 3.

18.09.2018 07:47 - Ing. Jan Kubů
Vážení rodiče,
dne 17. 9. 2018 byl na společné schůzce rodičů a vedení školy odsouhlasen příspěvek do fondu SRPŠ. Výše příspěvku pro školní rok činí 300,- Kč na jedno dítě. Výše příspěvku na druhé dítě z rodiny činí 150,- Kč. Peníze vybírá třídní učitel nejpozději do 26. 10. 2018.
14.09.2018 13:14 - Ing. Jan Kubů
Matematika

V měsíci září budeme opakovat - celá čísla, zlomky, poměr, trojčlenka

Doporučuji případně se podívat také zde:

https://khanovaskola.cz/

https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/

Funguje pochopitelně i úložiště výukových materiálů na google disk:

Login: krychlici.ploskovice@email.cz
Heslo: Ploskovice36

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice