logo

Třídní tabule - 8. třída

08.02.2019 15:12 - Ing. Jan Kubů
Pro Filipa a Radku

M: násobení nmohočlenů (příklady str. 30)
- druhá mocnina dvojčlenu, rozdíl mocnin (uč. str. 31-34), příklady str. 31

F: výpočet tepla Q = m•c•(t2 - t1)
31.01.2019 13:31 - Ing. Jan Kubů
G - Pythagorova věta - znění, strany v pravoúhlém trojúhelníku - názvosloví, zápis rovnicí pro daný konkrétní trojúhelník (uč. 1.díl str. 29-31,prezentace na google disku)
14.09.2018 13:14 - Ing. Jan Kubů
Matematika

Doporučuji:

https://khanovaskola.cz/

https://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/

Funguje pochopitelně i úložiště výukových materiálů na google disk:

Login: krychlici.ploskovice@email.cz
Heslo: Ploskovice36

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice