logo

Třídní tabule - 9. třída

18.11.2021 11:24 - Ing. Jan Kubů
Matematika

Dnes jsme si vysvětlili základní pojmy z problematiky podobnosti. V učebnici to najdete na straně 48-49. Nepřítomní si doplní zápis do sešitu.
Za domácí úkol vyřešte cvičení 3 na str. 51.

09.11.2021 19:20 - Ing. Jan Kubů
Fyzika - DÚ

protože v pondělí se ukázalo, že 45 minut na splnění úkolů je málo, tak do příští hodiny si dodělejte:
- přečíst v učebnici str. 18 - 20
- do sešitu nadpis "GENERÁTORY NAPĚTÍ"
- opsat shrnutí na str. 20
- nakreslit obr. na str. 18 - průběh napětí alternátoru
- nakreslit obr. na str. 20 - průběh napětí dynama

08.11.2021 15:52 - Ing. Jan Kubů
Matematika - písemka

Ve čtvrtek 11. 11. si napíšete písemku z toho, co jsme zopakovali a naučili se od začátku roku.
V písemce bude:
- početní operace s mnohočleny
- výpočet hodnoty algebraického výrazu pro konkrétní hodnotu proměnné
- slovní úlohy
- konstrukce trojúhelníku (třeba s využitím výšky nebo těžnice)
- konstrukce osové souměrnosti

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.