logo

Třídní tabule - 6. třída

08.11.2021 11:24 - Ing. Jan Kubů
Matematika - písemka

Ve středu 10. 11. si napíšete písemku z toho, co jsme zopakovali od začátku roku. V písemce bude:
- početní operace bez závorek a se závorkami (počítali jsme dnes na začátku hodiny)
- písemné +, -, x a :
- zaokrouhlení čísel
- slovní úloha (úlohy)
- příklad typu: od trojnásobku čísla 19 odečti rozdíl čísel 36 a 19
- rýsování osy úsečky, rovnoběžek a kolmic

03.11.2021 19:57 - Ing. Jan Kubů
Fyzika

Dnes jsme si udělali úvod do problematiky fyzikálních veličin. Celou prezentaci na dané téma máte k dispozici v Teams.

V pátek si napíšete test z problematiky, kterou jsme probrali od začátku roku - těleso a látka (až po pojmy Brownův pohyb a difúze).

02.11.2021 13:58 - Ing. Jan Kubů
Matematika

Včera a dnes jsme procvičovali sčítání, odčítání a násobení přirozených čísel.
Domácí úkol:
Zapiš všechna čtyřciferná čísla, jejichž zápis obsahuje tři trojky a jedničku. Vypočítej součet nejmenšího a největšího z těchto čísel. Zkontroluji zítra.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.