logo

Třídní tabule - 1. třída

25.10.2021 10:49 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku

Český jazyk

Písmenkář: Písmenko E e, naučit se báseň.

Mřížky: tleskání, v kolikáté slabice je písmeno E e, v kolikátém okénku.

Vybarvování písmenek dle pastelek.

Písanka s.30 půlku.

Matematika

Znaménko více, méně, rovno.

Učebnice s. 28.

Procvičování ještě: Kolik trojúhelníků zdobí nábytek? Kolik kruhů? Kolik čtverců? Které vybavení připomíná číslice? Na které polici stojí 5 lamp? Kde stojí zelené židle a kolik jich je? Je více zelených košů nebo zelených židlí? Kterých židlí je na obrázku nejméně?
22.10.2021 15:13 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Claudii, Milana a Nikolase

Český jazyk

Písmenkář s. 27.

Hledali jsme ve třídě místo, které můžeme pojmenovat slovem s O. Položili jsme na něj písmenko O.

Stonožka - barevný diktát písmen.

Hledali jsme ještě O o v obrázku. Slova: škvor, pavouk, ponožky, kolíky, záclona, sklo, obzor.

Slova jsem dětem napsala na tabuli a děti si je opsaly. Pracovali jsme s nimi jako se slovy v mřížkách. Vytleskat, určit počet slabik. V které slabice je O o?

Matematika s. 27.
21.10.2021 13:32 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Claudii

Český jazyk
Písmenkové pohádky -O o.
Možno přečíst pohádku, jak vzniklo písmenko O na s. 61.

Písmenkář s. 27: báseň zpaměti,práce s mřížkami. Každé slovo vytleskat, určit, kolik má slabik, v které slabice je hláska O o? V jakém okénku?

Povídání o obrázku: Kolik má pavouk, škvor nohou? Stonožka - hodně nohou, nemusí jich mít 100.

Povídání o hodinách. Za jak dlouho dostane stonožka ponožky? Kolik má rok měsíců? Jaké je roční období na obrázku?

Střední část: to samé jako u mřížek.

Matematika s. 26.

Ještě jsme si povídali k tématu na s. 25 a 26: Jaké povolání má člověk, který se zabývá předpovědí počasí? Hráli jsme si na hlasatele počasí. Rozdělili jsme si papír na čtvrtiny a do každého pole nadepsali číslici 1 - 4. Kreslili jsme k číslům věci, které se obvykle v daném počtu vyskytují: 1 slunce, 2 oči, 3 oříšky, 4 kola.

Povídali jsme si o podzimu, odlétání ptactva do teplých krajin. Zavřování ovoce, sklizeň ovoce.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.