logo

Třídní tabule - 1. třída

01.06.2022 13:08 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku

Český jazyk

Slabikář s. 76 - vyvození hlásky G gZakroužkování G g v básni. Báseň nazpaměť.

Obrázek - pojmenování části obrázku, slova napsat velkým tiskacím písmem, rozdělit slova na slabiky a určit umístění nového písmene ve slabice a slově.

Slova: gorila, gazela, gong, tygr, džungle, gramofon.

Čtení slabik, vyhledávání slabik podle diktátu učitele. Barevný diktát slabik. Čtení slov ve sloupcích, vysvětlit význam slov.

Číst celou stranu, článek: jeden gepard - rytmizace textu. Vyhledávání rýmů, barevně podtrhnout rýmy.

V encyklopedii zvířat vyhledat o jaguárovi.Povídání o zvířatech, kreslení cizokrajného zvířete, které mají děti v zoo nejraději.


Písanka s. 2.
31.05.2022 09:42 - Mgr. Iveta Šteiglová
Český jazyk

Učivo pro Angelku

Slabikář s. 74: najít v encyklopedii, na internetu, co vím o hrochovi.

Povídání o nemocech zvířat a lidí.

Slabikář s. 75 : Úchvatný prales - výběr správného slova. Škrtnout špatné slovo.

Vyprávění, o čem jsme četli -kontrola porozumění.

Dopis od tropického lovce - dopis forma společenského styku. Seznámení se zdvořilostním oslovením Vy, Vás s velkým V.

Dyslektické cvičení -doplnit.

Povídání: prales - les u nás. Jaká zvířata u nás můžeme vidět, jaká ne? Jaká v zoo? Nakreslit odvážného a zbabělého lovce.

Písanka s. 45. Písanka 3. díl s. 1.

Prvouka

Učebnice s. 46 dopracovat, 47.
30.05.2022 11:06 - Mgr. Iveta Šteiglová
Pondělí 30. 5.Český jazyk

Slabikář s. 74 - vyvození Ch.V básni zakroužkování Ch ch. Naučení básně nazpaměť.

Možno si báseň zazpívat na melodii Pec nám spadla.

Pojmenovat části obrázku, slova napsat velkými tiskacími písmeny na papír, slova rozdělit na slabiky a určit umístění písmene ch ve slabice a slovu. Slova: chobot, chlupatá housenka, lopuch, chmýří, ořech, chomáč trávy, chata, ucho, chatrč, chlév.Čtení slabik, barevný diktát slabik - vyhledávání slabik podle diktátu učitele Barevný diktát. Čtení slov ve sloupcích, vysvětlení významu. Barevný diktát slov.Čtení celé strany.Co víš o hrochovi? (Využití encyklopedie). Povídání - život v zoo, nemoci zvířat, nemoci lidí, veterinář, lékař.


Písanka s. 44.

MatematikaPočetníček - 2 strany.Anglický jazyk

Učebnice: Opakování barev s. 24.Učebnice: Tvary na s. 25.

Pracovní sešit s. 22.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.