logo

Třídní tabule - 1. třída

02.11.2021 10:38 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Eliáše

Písmenkář s. 29: vymýšlení vět na obrázky.

Znovu jsme procvičovali dlouhé a krátké samohlásky.

S. 28: ještě práce se slovy z obrázku: KEŘ ALEJ LES KOPCE KOLEJE - práce se slovy obvyklým způsobem.

Písmenkář s. 30: seznámení s měkkým I i, báseň, kroužkování měkkého I i.

Prvouka s. 11 a 12 dle pokynů.

Fie: čtverce a trojůhelníky.
01.11.2021 11:03 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Eliáška

Český jazyk
Písmenkář s. 28: opakovali jsme E e. Kontrola D. ú. Práce s dalšími obrázky obsahující hlásku E e.
SILNICE, EMA, VEVERKA. Slova napsat a pracovat s nimi, jako pracujeme se slovy ve mřížkách. Počet slabik, v kolikáté slabice je hláska E e?
Střední část: obrázky: počet slabik, kde leží hláska E e?
Vymýšleli jsme věty na obrázky.
Povídání o lékaři, telátku – kdo je maminka, tatínek? Čím je kráva užitečná? Čepice – kdy ji nosíme?
Hra na telegraf – procvičování dlouhých a krátkých samohlásek.
S.29: dle pokynů. Do mřížek i v druhé části jsme psali rovnou celá slova, barevně jsme odlišili E a ostatní samohlásky.

Matematika

Znaménka: větší, menší, rovná se: procvičování. Za pomocí kartiček jsme si procvičovali příklady na lavici. Znaménka jsme si tvořili pomocí pastelek.

S. 29 dle pokynů.
27.10.2021 10:54 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo -26.10.

Opakovat písmenka, písmenkové pohádky E, Kreslit obrázky na E. Písanka s. 30. Písmenkář s.28: střední část
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.