logo

Třídní tabule - 1. třída

07.10.2021 14:58 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku

Opakování písmenek. Kreslení obrázků na písmenka.

Písanka s. 22.

Písmenkář s. 20 P p-báseň, zakroužkovat P p. Naučit nazpaměť do pondělí.

Mřížky - vytleskat slova, určit počet slabik, v které je písmeno P p, v kterém okénku je P p?

Matematika

Učebnice s. 18 dle pokynů cv. 1. Procvičujeme 1.
06.10.2021 13:10 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku

Český jazyk

Písmenkář s. 19 dle pokynů. Písmena do mřížek píšeme. Písanka s.21 dopracovat.

Tvoření vět s obrázky na s. 18.

Slova maminka a strom vytleskat, určit počet slabik a umístění M m.

Matematika

Kreslili jsme trojúhelníky, čtverce a kruhy.

Učebnice s. 17 dle pokynů.
04.10.2021 14:56 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Nikolase

Český jazyk
Písmenkář s. 18, písmeno Mm dle pokynů.

Mřížky - slova vytleskat, určit počet slabik, v kterém okénku je písmeno M? V které slabice je písmeno M m?

Slova s M m v obrázku - hledat a vytleskat, určit počet slabik. Slova: hlemýžď, motýl, med, mech...

Písanka s. 20.

Matematika s. 16 - dle pokynů.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.