logo

Třídní tabule - 1. třída

16.10.2021 11:46 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo na 15.10.

Písmenkář s. 25
Vyhledávání a označení probraných písmen na prvních dvou vlajkách princů. Čtení písmen.
Ve 3. a 4. vlajce číst písmena zprava doleva a opačně.
Vyskládat na lavici svá písmena podle čtvrté vlajky.

Písanka s. 27.

Matematika s. 23 dle pokynů.
16.10.2021 11:43 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo na 14.10.

Učivo pro 1. ročník na 14. 10

Český jazyk - 1. a 3. hodina
Učebnice – Písmenkář s. 24 dle pokynů.
Popis obrázků. Vyprávět pohádku podle obrázkové osnovy. Děti nakreslí na papír svou oblíbenou pohádku. Vymalovat nevybarvený obrázek.
Písanka s. 26.
Písmenkář s. 25
Vyhledávání a označení probraných písmen na prvních dvou vlajkách princů. Čtení písmen.
Ve 3. a 4. vlajce číst písmena zprava doleva a opačně.
Vyskládat na lavici svá písmena podle čtvrté vlajky.

Matematika
Učebnice s. 22 dle pokynů
Učíme se psát trojku.
Děti píší trojku ve vzduchu, obtahují v učebnici a pak na linky.
Na tabuli prosím napsat logické řady - př. 1,2,3
1, 1, 2, 3
3, 1, 3
Děti řady opíší na papír a za úkol pokračují v logických řadách.
12.10.2021 17:26 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo na 13.10.

Český jazyk na 1. a 3. hodinu
Písmenkář s. 23 dle pokynů.
Slova je vhodná napsat třeba na papír do sloupečků, aby si děti uvědomily písmena, která tvoří slovo.
Slova: pampeliška, kladivo, skála, postel měsíc plachetnice, mýdlo, vlasy, komín, pomeranč, maliny, písmena, most, mléko, pantofle, tulipán.
Rozdělení každého slova na slabiky, určit počet slabik.
Zakroužkovat písmena v písmenkáři, která patří ke slovu – děti se dívají na tabuli na slovo.
Tvoření vět o obrázcích.
Písanka s. 25.
Čtení písmen v trpaslíkově čepici.

Matematika
Učebnice s. 21 dle pokynů + toto procvičení
Procvičit řadové číslovky. Ptát se dětí: V kolikátém domečku je šedé káčátko? Např. Je šedé káčátko v prvním domečku? V kolikátém je? Ve kterých není? Ve kterém domečku je nejvíce kačenek? Ve kterém nejméně?
Dokreslit před každý domeček více zrníček, než je v domečku kačenek.
Který králík bydlí vlevo a který vpravo? Kolik čtverců, trojúhelníků a kruhů je teď na každé dřevěné desce králíkáren?
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.