logo

Třídní tabule - 1. třída

09.11.2021 10:42 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima
Český jazyk
Písmenkář s. 31 – procvičování U u. Střední část: Hledat u slov, kde leží U u, vytleskat, určit počet slabik. Vysvětlení ú, ů. Písmena ve střeše – barevně odlišit, písmena, která k sobě patří, budou vybarvená vždy jednou barvou.
Písmena číst.

Prvouka s. 12 a 13 dle pokynů.
05.11.2021 15:35 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Eliáše

Český jazyk

Písmenkové pohádky

Vyplnit: I i a Y y, :vzadu jsou pohádky k písmenkům na přečtení.

Písanka s. 2.

Báseň na s.30 nazpaměť.

Modelovali jsme E e I i Y y.

Opakovali jsme stránku 30.

Matematika

Povídání o indiánské vesnici, o životě indiánů, jejich jménech, př. Sokolí zrak, Noční bouře, proč mají taková jména.

s. 31.
04.11.2021 11:20 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Eliáše

Český jazyk

Písmenkář

Opakování Ii a Yy. Práce se slovy: IVETA INDIÁN INKOUST TIM IRSKO: slova vytleskat a určit počet slabik, zvýraznit I i.
V které slabice je hláska I i?

Telegraf: procvičování délky samohlásek

To samé s Y y. Slova: YVETTA TYGR RADOBÝL.

Opakovali jsme všechna písmenka, která jsme se učili.

Matematika: opakování větší, menší, rovná se. Učebnice s. 31.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.