logo

Třídní tabule - 1. třída

01.10.2021 12:55 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Matea a Nikolase

Český jazyk

s. 17. umístit písmeno s S do správného okénka. Možno i ostatní písmena. Slova vytleskat, určit počet slabik, v které slabice je hláska Ss?

V kmeni dřeva označit jednou barvou Ss a jinou barvou Ll. Čtení písmen s rozlišováním velikosti.

Modelovali jsme písmena S s L l.

Písanka s. 18, 19.

Matematika s. 15 dle zadání. Dokládání (fazolí) do počtu 5.

Ke cv. 3 klademe otázky: Je více mincí nebo mečů? Na kterých hromádkách je méně předmětů, než jich je na hromádce s knihami?
Poklad: Do krabičky je možno si vyrobit 5 zlatých kuliček, stříbrných, modrých.
30.09.2021 11:12 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Matea

Český jazyk
Písanka s. 17, 18.
Písmenkář s. 16 - hledání slov v obrázku a vytleskávání, určování počet slabik a říci si po písmenkách. Př. les, slunce, měsíc, list, smrky.

Kolik je syslů? Sov?
Čtení písmen v kládách.
Obrázky a slova uprostřed: vytleskat, určit, kolik má slovo slabik, kde je písmeno S s.

Kreslili jsme na papír písmeno S s ve tvaru hada.

Písmenkové pohádky S s - s. 43, 44. Přečíst pohádku na s. 62.

Matematika s. 14 - dopracovat cv. 2.

Obkreslit levou ruku. Na prsteník nakreslit prsten s červeným kamínkem, na palci nalakovat nehet zeleně, na malíček nakreslit hnědou pihu, na ukazováček hnědou náplast.

Nakreslit do učebnice tolik čárek, kolik mám prstů na levé ruce. Nakreslit tolik hvězdic, kolik mám prstů na pravé noze.

Učebnice s. 15. Povídání o mořském dně. Jak se truhlice asi dostala na dno? Jak se říká potopené lodi? Kolik slabik má slovo? Cv. 1a 2.
29.09.2021 15:27 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Matea
Český jazyk
Písmenkář s. 16 - hláska Ss,
Vyvození hlásky, zakroužkovat v básničce hlásku S s. Naučit se báseň nazpaměť.

Celá stránka dle zadání, mřížky. Slova vždy vytleskat, určit počet slabik a v kterém okénku je písmeno S s.

Vymýšlet další slova na S s.

Matematika
S. 13 dokreslit na pláž tolik kamínků, kolik má židle nohou. S. 14 dle pokynů.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.