logo

Třídní tabule - 1. třída

18.11.2021 20:22 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima a Eliáše

Český jazyk

Písmenkář s. 34

Tvoření vět k obrázkům
Opakování sloupec, řádek. Co mají kostky v jednotlivých řádcích společné?

Spočítat slova v 1. řádku, ve 2, 3 řádcích.

Namalovat co nejvíce obrázků, v jejichž pojmenování je slabika s písmenem m M.

Vypracovat pracovní listy. Najdete je v Teamsu -1. třída - Soubory.

Matematika s. 38 a s. 39 cv. 1 dle zadání.

Prvouka s. 16 dle zadání.
16.11.2021 11:01 - Mgr. Iveta Šteiglová
Vážení rodiče, je možné focení dětí na vánoční fotky. Prosím dejte mi vědět, zda máte zájem.

Učivo pro Tima a Eliáše

Český jazyk

Opakovali jsme slabiky na s. 34, práce s obrázky. Obrázky pojmenovat a určit, kolik mají slabik. Na jaké písmeno začínají a na jakou slabiku. Kolikátá je slabika na M ve slově. Př. Makovice - slabika Ma je ve slově první.

Psali jsme do tabulek, prosím napsat na papír diktát slabik. MA ME MI MO MU MY, MÁ MÉ MÍ MÓ MÚ MÝ.

Fie: trojúhelníky

Prvouka: učebnice s. 15.
15.11.2021 15:59 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima a Eliáše

Český jazyk

Opakování písmen.

Písmenkář s. 34. Slabiky

Rozkládání slabik v legu na písmena a vázáním hlásek číst poté slabiky.

Několikrát opakovat.

Čtení slabik pod legem různými směry řádcích i sloupcích.

Vyhledávání slabik podle diktátu, např.: Najdi slabiku, která je složena s písmen M_O.

Vyznačovat slabiky podle diktátu, např.: Vezmi červenou pastelku a vyznač červeně slabiku MO atd...

Prosím vybarvit všechny slabiky.

Matematika

S. 36, 37 dle pokynů.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.