logo

Třídní tabule - 1. třída

16.12.2021 14:42 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Milánka, Anetlu, Claudi a Matea

Český jazyk

Diktát slabik tiskacím písmem, prosím naspat do sešitu nebo na papír.

MA ME MI MO MU MÁ MÉ MÍ MÓ Mů

Vymýšlet slova na tyto slabiky: LA LO PU MY MO LA Pů PA.

Slabikář s. 9 spočítat, kolik má každá věta slov?

Slabikář s. 6 číst kameny se slovy, udělat si obloučky.

Práce se slovy z obrázku: LABUŤ LOĎ KLUK LAVIČKA:

Tato slova vytleskat, určit počet slabik a v které slabice je hláska L l.

Písanka s. 13.

Matematika s. 52.
15.12.2021 11:43 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Anetku, Claudi, Matea, Tima a Angelku

Český jazyk

1) Tvoření slov na slabiky z písmenkáře na s. 38.
Slabiky: Sů, mé, lá, pi, me, su, lé, ma.

2) Slabikář s. 3: Písmeno E e: vyvodit tiskací a psací tvar. Zopakovat si báseň na E, kterou jsme se učili. Práce se slovy: eskymák, eskymo, erb, eskalátor, led.
Tato slova vytleskat, určit kolik mají slabik a v které slabice je E e. Slova si říci po hláskách.

3) Slabikář s. 4

Ještě práce s obrázkem: Slova, ve kterých je hláska M m. Slova: zamračeno, moře, molo, mračna, mraky, mašle, stromy, rám, dům, doma. Tato slova vytleskat, určit počet slabik, v které slabice je hláska M m, slova si říci po písmenkách.

Zopakovat si báseň na M.

Ještě na s. 4 dole: pohrát si se slabikami: př. Ukaž slabiku, která je v 1. řádku a ve druhém sloupci atd.

Nakreslit zážitky z dovolené.

4) Slabikář s. 5

Práce s porozuměním textu: Co umí Mílina máma? Co k tomu potřebuje? Kolik osob má rodina? Kdo je Míla pro tátu a mámu?

Maják dole: vybarvit každou část obrázku, kde je písmeno M. (maják, motorový člun, molo, moře, mraky)

Vysvětlit vykřičník v poslední větě.

5) Slabikář s. 6

Písmeno L l

Hledat v obrázku slova, která obsahují L l.
Číst slabiky

Matematika

Hráli jsme hry na porovnávání čísel: větší, menší, rovná se. Př. Na lavici si dát počet pastelek do 7 a porovnat se sousedem a zapsat.

Dále jsme hráli hry na rozklady čísel. Př. mám za sebou 5 šupinek, ukáži Ti dvě, kolik mám za zády? 3. Děti si kreslily šupiny a stříhaly a poté ukazovaly se sousedem.

Učebnice s. 52 vypočítat příklady dole se svíčkami, u žebříku a příklady s hnědými hlavami draka.
14.12.2021 13:03 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Cludi, Matea a Anetku

Český jazyk
Slabikář s. 4:
Vyhledat slova v obrázku, ve kterých je hláska M: medvěd, Míla, vzpomíná, mušle, lampa, mléko, mapa, podzim, album.
Tato slova vytleskat a určit, v které slabice je hláska M. Říci si slova po hlásk
Náměty na úkoly: Kolik slabik je v 1. řádku? Ve 2. řádku? Zapsat. Vedle řádku.
Kolik slabik je v 1. sloupci? Zapsat.
Slabikář s. 5
Číst po slabikách s obloučky.

Matematika
Početníček s. 8.

Prvouka s. 21 dle pokynů.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.