logo

Třídní tabule - 1. třída

03.01.2022 13:38 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku

Český jazyk - Slabikář s. 7.
1) Napsat na papír nebo do sešitu slova: NESE MÍSA MASO SÝR
2) Tato slova vytleskat, určit, kolik mají slabik a v které slabice je písmeno S s. Barevně obtáhnout S s.
3) Čtení vzniklých slov z čokolády
4) Čtení článku
5) Práce s textem: Co dělá máma s masem? Solíme hodně? Proč asi volá Ela na děti?


Matematika – hráli jsme hry
1) Napsat do sešitu nebo na papír číselnou řadu od 0 do 7 a nazpátek.
2) Vymyslet na papír nebo do sešitu 2 příklady, aby součet byl do 7.
3) Nakreslit na papír nebo do sešitu svíčku a do ní vymyslet příklady, aby se výsledek rovnal 0. Př. 7-7=0
Anglický jazyk
Učebnice s. 12, 13, 14, 15 opakování.
22.12.2021 12:19 - Mgr. Iveta Šteiglová
Vážení rodiče, milí prvňáčci,

přeji Vám pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí do nového roku!
21.12.2021 11:13 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Anetku, Angelku, Claudi a Matea a Ondru

Tvoření slov na slabiky: LA LO PU MY MO LA Pů PA

Slabikář s. 3

Opakování písmen

Procvičili jsme písmena I a O.
Opět práce s obrázky: Najít obrázky k daným písmenům, slova vytleskat, určit ve které slabice je daná hláska. Slova si říci po písmenkách.

Př. Indián: 3 slabiky, I v 1. slabice, I N D I Á N.

Slova: Inkoust Indián Injekce Informace
Slova: Obr Obálka Obojek Obraz

Slabikář s. 6.

Báseň na L, kterou jsme se učili.

Čtení s porozuměním:

Přečti v kamenech pouze jména dětí.. Najdi název listnatého stromu.. Má ostré zuby a umí řezat dřevo.. Zvíře, které najdeme v ZOO.. Mnoho stromů tvoří husté..

Najdi, slovo, které nám prozradí, co dělá dívka s lepidlem. Najdi slovo, které nám prozradí, co dělá chlapec s klackem.

Slabikář s. 7.
Rozhovor o obrázku
Kde je Ela s tátou a mámou? Co dělá Ela? Co dělá máma? Co všechno připravili k vaření?

Barevný diktát slabik: Př. Červeně vymaluj slabiku So atd.

Doplnit slabiky do čokolád.

Čtení slov a vět, prosím obloučky.

Domácí úkol na prázdniny: Slabikář s. 7 číst + obloučky. Opakovat písmena a slabiky ze slabikáře.
Písanka s. 15. Matematika dopracovat s. 54. Početníček s. 9. Komu chybí některé předešlé stránky z početníčku, tak prosím dopracovat.Informace k zítřku 22.12.

Žáci se nebudou učit. S sebou penál, notýsek a ŽK. První dvě vyučovací hodiny připravili žáci z 9. třídy pro prvňáčky vánoční program (soutěže). Od 10 hodin budou probíhat vánoční besídky ve třídách. Možno si donést mističku svého cukroví.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.