logo

Třídní tabule - 1. třída

14.01.2022 13:38 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku a Eliáška

Český jayzyk

Slabikář s. 11. Orientace v textu: Červeně vymalovat slovo umí, zeleně Tůma, modře tútá...apod.

Slabikář s. 12

Zakroužkovat v básni J j.

Mřížky. slova: javor, ježek, jelen, jáma.

Slova vytleskat a určit, ve které slabice je hláska J j.

Barevný diktát slabik: Různými barvami vybarvit slabiky dle nadiktování.

Číst celou stranu.

Písanka s. 20.

Matematika

Opakovat čísla od 1 do 7 dle učebnice modré a zopakovat si veršíky k číslům.

Na papír napsat tato čísla a nakreslit obrázek z 1. a 2. dílu učebnice, který u číslic byl. )1 hůlka, 2 labuť, 3 Měsíc, 4 blesk, 5 půl jablka, 6 závin, 7 skokanský můstek, 8 noty, 9 kuželky).

Učebnice s. 8.
13.01.2022 18:07 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku a Eliáška

Český jazyk

Slabikář s. 11: Číst věty a pracovat s textem: Koho má Ota? Co dělá teta? Komu plete svetr? Jak to víš?

Najdi a přečti větu, ze které se dovíme, co teta dělá. Jak se Ota dozvěděl, že je svetr hotov.

Diktát slabik: TA TO TE TI TY TU. TÁ TÉ TÍ TÝ TÓ Tů.

Matematika s. 7 dle pokynů.

Prohlížení dopravních značek dle internetu.

Prvouka s. 25 dle pokynů.
10.01.2022 11:21 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Nikolase
Český jazyk
Slabikář s. 10.
Opakování písmene T t.
Napsat tato slova tiskacím písmem na papír nebo do sešitu. : TONDA MARTA TEREZA TRAŤ CHATA STODOLA STROM LETADLO TRIČKO KALHOTY ÚSTA ZRCÁTKO CESTA
Slova vytleskat, určit, kolik mají slabik a v které slabice je hláska T. Dále si říci slova po písmenkách.
Číst slova v sloupečkách, obloučky. Na tato slova vymýšlet věty.
Doplnit písmeno T do slov a obloučky.
Číst slova psacím písmem.

Matematika učebnice s. 5 dopracovat.

Anglický jazyk
Opakovat školní potřeby dle učebnice s. 12, 13, 14, 15.
Pracovní sešit s. 12 – nakreslit svou školní potřebu a procvičovat: This is my bag…, pencil…
Učebnice s. 16: Počítání anglicky.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.