logo

Třídní tabule - 1. třída

26.01.2022 15:27 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku a Tima

Český jazyk

Slabikář s. 17 opakování a porozumění textu. Vyprávět, o čem příběh byl.

Slovní fotbal: Spojování slabik do slov barevnými oválkami.

Slabikář s. 18

Vyvození N n.

Zakroužkovat v básni N n.

Mřížky: noha noviny ananas banány

V mřížkách rozdělit slova na slabiky, vyznačení slabik v mřížce obloučky.

Čtení slabik.

Barevně vyznačit slabiky dle diktátu.

Čtení celé strany.

U článku: kontrola porozumění.

Písanka s. 25: 3 řádky.

Matematika s. 13 dle pokynů.
25.01.2022 09:59 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima

Český jazyk

Slabikář s. 16 opakování čtení. Dopsání tříslabičných slov z úvodního cvičení: TELATA SELATA POLEVA do sešitu nebo na papír.

Slabikář s. 17: Barevně vyznačit tato slova: veselý, Umývá se, polévá, potopa, lopata, lopota.

Povídání o textu.

Písanka s. 24.

Příprava na diktát z písanky ze s. 10.

Kreslení geometrických tvarů na papír: čtverce, obdélníky, kruhy, trojúhelníky.
24.01.2022 14:11 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Timečka

Český jazyk
Slabikář s. 15

Dole na slova v kartičkách: Vymýšlet legrační věty. Vyjmenovat potraviny, zvířata.

Slabikář s.16. Práce s textem. Dopsání slov do mřížek: JELITA MELEME LOPATA

Čtení sloupečků: Vymýšlení vět na tato slova.

Matematika

Učebnice s. 12 dle pokynů
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.