logo

Třídní tabule - 1. třída

04.11.2021 11:20 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Eliáše

Český jazyk

Písmenkář

Opakování Ii a Yy. Práce se slovy: IVETA INDIÁN INKOUST TIM IRSKO: slova vytleskat a určit počet slabik, zvýraznit I i.
V které slabice je hláska I i?

Telegraf: procvičování délky samohlásek

To samé s Y y. Slova: YVETTA TYGR RADOBÝL.

Opakovali jsme všechna písmenka, která jsme se učili.

Matematika: opakování větší, menší, rovná se. Učebnice s. 31.
03.11.2021 18:50 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo

Český jazyk

Písmenkář s. 30
Opakování básničky. Hledání v obrázku, kde je všude měkké Ii. : indiánská péra v čelence, na kufříku, miminko, figurka na stromě.

Vyhledávání v básni tvrdé Y y a spočítat. Vyhledat v obrázku předměty, které mají podobu Y y.: prak, pán ve fraku, kmen stromu, tyče na prádlo, odraz postavy v rybníku.
Z obrázku kuchyně číst dvojice výrazů se spojkou a anebo i.
Číst písmena v koberci.
Diktát písmen v koberci: př. Vymaluj Y modře, i žlutě, I zeleně atd.
Poskládat písmena na lavici dle písmen v koberci.
Písanka s. 1 dle zadání.

Matematika s. 30 dle zadání.

Početníček s. 1 a 2.
02.11.2021 10:38 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Eliáše

Písmenkář s. 29: vymýšlení vět na obrázky.

Znovu jsme procvičovali dlouhé a krátké samohlásky.

S. 28: ještě práce se slovy z obrázku: KEŘ ALEJ LES KOPCE KOLEJE - práce se slovy obvyklým způsobem.

Písmenkář s. 30: seznámení s měkkým I i, báseň, kroužkování měkkého I i.

Prvouka s. 11 a 12 dle pokynů.

Fie: čtverce a trojůhelníky.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.