logo

Třídní tabule - 1. třída

08.04.2022 13:06 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima

Český jazyk

Slabikář s. 46

Vysvětlit slova zdrobnělá na této stránce.

Barevný diktát slabik. Vyvození zvuku ČČČ, jak lákáme kočičku?

Slabikář s. 48.
Čtení a práce s textem, o čem jsme četli.

Vybarvit rýmy v hádance. Hádanka (hodiny, budík).

Kdo je kdo? spojit věty s vhodnými dětmi.

Slabikář s. 49

Barevně označit slova a věty, co
07.04.2022 11:37 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima

Český jazyk

Opakovali jsem slabikář na s. 47.

Rozdělit papír na 8 okýnek a nakreslit své představy z článku: Co je to?

Vysvětlit slova mnohoznačná: př. zámek, koruna.

Pohádkové bytosti. Jaké znám?

Jaký může být král? Moudrý, starý...

Vysvětlit význam znaku.
Přečíst s. 48.

Matematika s. 47. Další strana početníčku.

Prvouka s. 38.
05.04.2022 17:13 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo na zítřek 6.4.

Slabikář s. 46

Číst slabiky. Číst sloupečky, potom trénovat slova po řádcích. Vysvětlit význam slov. Vymyslet na některá slova věty.

Číhá číča: vytleskat říkanku.

Slovní fotbal: zakroužkovat co nejvíce slov na tkanici, s kterou si hraje kočka.

Písanka s. 11.

Slabikář s. 47

Králova koruna přečíst a vyprávět, v kterých pohádkách bydlí král.

Tvoření vět k obrázku.

Dokreslit králi korunu.

Co nemá král ve svém znaku? Čtení říkanky: vyhledávání slov, dvojslabičných, trojslabičných, čtyřslabičných.
jednoslabičných.

Nakreslit, co ve znaku není.

Matematika

Učebnice s. 46 dle zadání.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.