logo

Třídní tabule - 1. třída

28.04.2022 14:40 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Štěpánku

Český jazyk

Slabikář s. 56

Vyhledávání slabik dle diktátu: Ukaž mi slabiku...

Povídat si, o čem je text.

S. 57

Opravit popletená slova.
Jak je to? Barevnými čárami spojit věty, které k sobě patří.

Dopsat jména každému klukovi podle smyslu vět.

Písanka do s. 19.

Matematika s. 55.

Slabikář s. 57

Prvouka s. 40, 41.
26.04.2022 09:55 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima a Anetku

Český jazyk

Slabikář s.54. Práce s textem. Do čeho se zapletl vítr a proč? Uvědomit si, kdy nám hrozí nebezpečí a že musíme být pozorní. Kdo pomohl větru?

Proutí

Kontrola porozumění: O kom básnička vypráví? Co dělá hastrmanka? Proč je hastrman smutný? Jiné pojmenování pro hastrmana.

Vyhledat rýmy v básních a vybarvit.

S. 55: 1) Ptáci Hmyz: napsat slova správně.

2) Zamazat písmena a vytvořit nové slovo v dalším cvičení.

Číst celou stranu.

Písanka s. 17.
21.04.2022 11:15 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku

Český jazyk

Slabikář s. 50

Pročíst si slova nebo barevně vybarvit: pod nohama, na hlavu, netuší, z ní, uhání.

Popsat dámu na obrázku: Jaká je, jaké má vlastnosti. Vysvětlit význam šok a cvok. Cvok - nespisovné slovo.

Slabikář s. 51

Popsat obrázky. Páce s textem: Jak volá maminka na Jitku? Proč? Co všechno má Jitka na stole? K čemu je náprstek? Proč Jitka nic neušije?

Číst barevná písmena a napsat z nich do slabikáře odpověď na poslední otázku v článku.

Dáša a Lukáš

Práce s textem: O čem jsme četli. Doplnit chyby.

Vých. využití: Neposmívat se dětem, které špatně vyslovují.

Jaké pohádky může Dáša číst o rezavé lišce: (Budulínek, Liška Bystrouška).

Slabikář s. 52

Čtení textu: Dnes ve škole

Kontrola porozumění: Jak se jmenuje školák? Jak by se mohl jmenovat? Co dělá ráno? Proč se nemůže dočkat? Komu byla věnována výstava? Kdo byl Ondřej Sekora? Proč mu nemůžeme říci ahoj? O které jeho knize jsme četli v článku? Jakou další knihu známe?

Slabikář s. 53 číst a s. 11.

Matematika s. 50. S. 49 cv. 4 porovnávání sýrů a jablek: kolik sýrů je v 1. řádku, v 2. řádku atd.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.