logo

Třídní tabule - 1. třída

10.10.2021 20:26 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo na 11. 10.

1. hodina Čj

Písanka s. 24.
Písmenkář s. 20 přečíst nahlas písmena dole v dopisech.
Písmenkář s. 21 dole označit barevně p P modře, l L zeleně, m M červeně a S S žlutě. Poté písmena číst.

2. Hodina Ma

Zopakovat číselnou řadu do 5 a nazpátek
Učebnice s. 19 cv. 4 ústně
Učebnice s. 20 dle pokynů: Dvojka jako labuťka. Číslo 2 – připomenout pohádku o Ošklivém káčátku
Kachně se vylíhla samá žlutá kachňata, jen jedno bylo šedé s černýma nohama. Všichni se mu smáli a odstrkovali ho, proto, jak vypadalo. Když ale vyrostlo, stala se z něj krásná labuť.
Možno modelovat dvojky.

3. Hodina ČJ
Písmenkář s. 22
1. polovina – označování obrázků slovy, vytleskávání a rozdělování slov na slabiky, umístění písmene ve slabice, dále rozebrání každého slova po hláskách.

Př. Síto: Slovo síto má 2 slabiky. Hláska S je v 1. slabice. Rozebrat po hláskách: S - í - t – o.
Takto pracovat se všemi slovy.
Další práce: Vyznačit počet slabik puntíky vedle obrázku. Síto – 2 puntíky. Určit hlásku, na kterou každé slovo začíná.
Vymalovat oslí růžek obrázku stejnou barvou, jakou má pastelka s tímto písmenem.
Vymýšlet věty na obrázky.

hodina – Aj
Opakovat probrané stránky učebnice. Nakreslit všechny postavy, které patří do rodiny.
08.10.2021 16:02 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Eliáše

Český jazyk

Písmenkář s. 20 dle pokynů.

Hledali jsme slova v obrázku, vytleskali a určili, kolik má slovo slabik a v které slabice je písmenko Pp. Slova: ptáci, špaček, pozdravení, trumpeta).

Rozhovor o obrázku. Kolik je tam ptáků? Větví? Odlet ptactva na podzim do teplých krajin.

Obrázky uprostřed: každé slovo vytleskat a určit počet slabik, kde leží písmeno P p. Říci si po písmenkách. Tvoření vět s danými obrázky.

Čtení dopisu, barevně označit písmena.

Nakreslit zuby pily.

S. 21 dle pokynů: Práce známým způsobem: Slovo vždy vytleskat a určit počet slabik a v které slabice je P p? Tvořit věty s obrázky.

Písanka s.23.

Matematika s. 18, 19 dle pokynů,
07.10.2021 14:58 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Angelku

Opakování písmenek. Kreslení obrázků na písmenka.

Písanka s. 22.

Písmenkář s. 20 P p-báseň, zakroužkovat P p. Naučit nazpaměť do pondělí.

Mřížky - vytleskat slova, určit počet slabik, v které je písmeno P p, v kterém okénku je P p?

Matematika

Učebnice s. 18 dle pokynů cv. 1. Procvičujeme 1.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.