aktuality
Škola v přírodě v Kryštofově Údolí
Příjemný pobyt v Lužických horách
10.06.2024
Seznam přijatých žáků do 1. třídy.
Přijatí prvňáčci.
10.05.2024
Fond Sidus
Sbírka na pomoc nemocným dětem
08.05.2024
Rozpočet na rok 2024
Schválený rozpočet na rok 2024
05.01.2024
JEZERO MOST
Exkurze na jezero Most
19.09.2023
Facebook
Nově nás můžete sledovat i na facebooku.
15.05.2023
Učíme Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Naše škola byla vybrána do projektu manželů Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu
16.09.2021
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

Zveme vás k zápisu do 1. třídy, možnost elektronického předzápisu.
03.03.2023 Mgr. Bc. Miroslava Melicharová   Tisk

19. 4. 2023 (13-17 hodin) a 26. 4. 2023 (13-16 hodin)

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,
zveme vás k zápisu do 1. třídy do Základní školy Ploskovice, který se koná 19. 4. 2023 od 13 do 17 hodin a 26. 4. 2023 od 13 do 16 hodin v budově základní školy Ploskovice (Ploskovice 36, v areálu zámeckého parku).
K zápisu se dostaví děti, které v tomto kalendářním roce dovrší do 31.8. 6 let věku a dále děti po odkladu.

Zde je možné se elektronicky předzapsat.
https://zsmsploskovice.edupage.org/register/?

K zápisu s sebou prosím přineste občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, u zápisu doložte také doporučení od lékaře a od školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Pokud se Vám uvedené termíny nehodí, rádi Vaše dítě zapíšeme v jiném dohodnutém termínu.
Školu můžete po předchozí domluvě navštívit, prohlédnout si prostory školy, nahlédnout do výuky. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Kontaktovat můžete vedení školy na e-mail zs.ploskovice@iol.cz či tel. čísle 416749066.

Pro mateřské školy ve spádovém obvodu chystáme informační a prožitkovou návštěvu - Přivolej jaro: vytvoř si jarní dekoraci - kde budou aktivity pro děti a informace pro rodiče: výtvarná aktivita; pokusy s panem učitelem; informace o tom, jak pracovat s budoucím prvňáčkem, aby jeho přechod na základní školu byl co nejhladší; kroužky; možnost informovat se, popovídat si o škole.

Naše škola nabízí díky nižšímu počtu žáků ve třídě přístup dle individuálních potřeb jednotlivce, možnost vyniknout ve vědomostních i sportovních soutěžích, angličtinu od 1. třídy, zájmové kroužky zdarma či péči o dojíždějící děti.
Budeme se na vás těšit.

Podrobněji o tom, co nabízíme:

kvalitní výuku v malých třídních kolektivech

šikovné učitele, kteří mají rádi svou práci i Vaše děti. Naši vyučující jsou plně kvalifikovaní ve svých předmětech i ve specializovaných činnostech (IT, metodika prevence, výchovný poradce apod.)

• zajištění doprovodu dětí na autobusovou zastávku (ráno i odpoledne); kontrolu, zda dítě nastoupilo do správného autobusu

• výuku metodami KRITICKÉHO MYŠLENÍ, Hodnotového vzdělávání, podpory myšlení dětí (FIE)

individuální přístup ke každému žákovi, používání metod práce, které děti aktivizují; aktivní zapojení všech žáků do výuky

podpora technických dovedností ve výuce i mimo ni (účast v technických hrách, kroužek zábavné fyziky – již pro malé děti), nově vybavená školní dílna

výuka angličtiny od 1. ročníku

dobré vztahy mezi žáky, rodiči a učiteli – rodičovské schůzky ve formátu rodič-žák-učitel, pořádání řady společných akcí, přátelská komunikace

• postaráme se o děti i v odpoledních hodinách – školní družinu mohou navštěvovat žáci celého 1. stupně, ale i zájemci starší (např. v době čekání na autobus)

• větší možnost účastnit se olympiád a soutěží vědomostních i sportovních (při menším počtu žáků ve škole má šanci se na soutěž dostat více zájemců)

• dlouhodobě rozpracované projekty- školní hymna, školní chodba jako veřejný prostor

• podpora informační gramotnosti - mobilní učebna iPadů, počítačová učebna, interaktivní tabule na 1. i 2. stupni, v každé třídě datový projektor

možnost realizovat se v kroužcích a akcích našeho STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU - zájmové kroužky různých oborů – hudební, sportovní, jazykové, pohybové, výtvarné, řemeslné ad.

• tradiční akce pro děti i rodiče – výtvarné dílny pro celou rodinu, společné výlety, setkávání na školní zahradě, Den matek, Den dětí, slavnostní rozloučení s deváťáky na zámku Ploskovice, aj.

• výuka prostřednictvím školních projektů (cca 3 za rok), exkurze, akce vhodně doplňující výuku, výjezdy do divadel, galerií, knihoven

• podpora čtenářské gramotnosti – nově vybavená školní knihovna; školní knihobudka, kde mají žáci možnost si kdykoli půjčit knihu a číst si třeba o přestávce

• společná práce všech na školním časopisu - podpora tvořivosti každého žáka

• Rada žáků – školní parlament - možnost žáků vyjadřovat se k dění ve škole a aktivně k němu přispívat (žáci sami si např. touto cestou požádali o zavedení nepovinného předmětu Matematika plus v 9. ročníku)

• školní zahrada jako prostor k výuce i odpočinku – v minulých letech se nám podařilo vybudovat na zahradě příjemné prostředí zejména pro rozvíjení pracovních kompetencí žáků, ale i pro výuku přírodopisu

• podpora vlastních aktivit žáků – žáci sami navrhují a organizují akce pro mladší spolužáky (mikuláš, karneval apod.)

• KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – škola v zámeckém parku

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.