aktuality
Rozpočet na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
20.09.2023
JEZERO MOST
Exkurze na jezero Most
19.09.2023
EXKURZE - KRAJSKÉ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Vyrazili jsme do Ústí nad Labem!
15.09.2023
Celostátní soutěže - Matematická olympiáda
Informace pro žáky a rodiče
07.09.2023
Vyšehrad
Dějepisná prohlídka
06.09.2023
Exkurze Mostná hora, vrch Sovice, Bílé stráně
Jdeme se vzdělávat a rozhýbat těla
04.09.2023
Seznamy potřeb na nový školní rok.
Pouze pro ty, kteří si neobjednali potřeby.
22.08.2023
Facebook
Nově nás můžete sledovat i na facebooku.
15.05.2023
Ve škole působí speciální pedagožka
nově od listopadu
30.11.2022
Učíme Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Naše škola byla vybrána do projektu manželů Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu
16.09.2021
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

Zveme vás k zápisu do 1. třídy, možnost elektronického předzápisu.
03.03.2023 Mgr. Bc. Miroslava Melicharová   Tisk

19. 4. 2023 (13-17 hodin) a 26. 4. 2023 (13-16 hodin)

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,
zveme vás k zápisu do 1. třídy do Základní školy Ploskovice, který se koná 19. 4. 2023 od 13 do 17 hodin a 26. 4. 2023 od 13 do 16 hodin v budově základní školy Ploskovice (Ploskovice 36, v areálu zámeckého parku).
K zápisu se dostaví děti, které v tomto kalendářním roce dovrší do 31.8. 6 let věku a dále děti po odkladu.

Zde je možné se elektronicky předzapsat.
https://zsmsploskovice.edupage.org/register/?

K zápisu s sebou prosím přineste občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte. V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, u zápisu doložte také doporučení od lékaře a od školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Pokud se Vám uvedené termíny nehodí, rádi Vaše dítě zapíšeme v jiném dohodnutém termínu.
Školu můžete po předchozí domluvě navštívit, prohlédnout si prostory školy, nahlédnout do výuky. Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy. Kontaktovat můžete vedení školy na e-mail zs.ploskovice@iol.cz či tel. čísle 416749066.

Pro mateřské školy ve spádovém obvodu chystáme informační a prožitkovou návštěvu - Přivolej jaro: vytvoř si jarní dekoraci - kde budou aktivity pro děti a informace pro rodiče: výtvarná aktivita; pokusy s panem učitelem; informace o tom, jak pracovat s budoucím prvňáčkem, aby jeho přechod na základní školu byl co nejhladší; kroužky; možnost informovat se, popovídat si o škole.

Naše škola nabízí díky nižšímu počtu žáků ve třídě přístup dle individuálních potřeb jednotlivce, možnost vyniknout ve vědomostních i sportovních soutěžích, angličtinu od 1. třídy, zájmové kroužky zdarma či péči o dojíždějící děti.
Budeme se na vás těšit.

Podrobněji o tom, co nabízíme:

kvalitní výuku v malých třídních kolektivech

šikovné učitele, kteří mají rádi svou práci i Vaše děti. Naši vyučující jsou plně kvalifikovaní ve svých předmětech i ve specializovaných činnostech (IT, metodika prevence, výchovný poradce apod.)

• zajištění doprovodu dětí na autobusovou zastávku (ráno i odpoledne); kontrolu, zda dítě nastoupilo do správného autobusu

• výuku metodami KRITICKÉHO MYŠLENÍ, Hodnotového vzdělávání, podpory myšlení dětí (FIE)

individuální přístup ke každému žákovi, používání metod práce, které děti aktivizují; aktivní zapojení všech žáků do výuky

podpora technických dovedností ve výuce i mimo ni (účast v technických hrách, kroužek zábavné fyziky – již pro malé děti), nově vybavená školní dílna

výuka angličtiny od 1. ročníku

dobré vztahy mezi žáky, rodiči a učiteli – rodičovské schůzky ve formátu rodič-žák-učitel, pořádání řady společných akcí, přátelská komunikace

• postaráme se o děti i v odpoledních hodinách – školní družinu mohou navštěvovat žáci celého 1. stupně, ale i zájemci starší (např. v době čekání na autobus)

• větší možnost účastnit se olympiád a soutěží vědomostních i sportovních (při menším počtu žáků ve škole má šanci se na soutěž dostat více zájemců)

• dlouhodobě rozpracované projekty- školní hymna, školní chodba jako veřejný prostor

• podpora informační gramotnosti - mobilní učebna iPadů, počítačová učebna, interaktivní tabule na 1. i 2. stupni, v každé třídě datový projektor

možnost realizovat se v kroužcích a akcích našeho STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU - zájmové kroužky různých oborů – hudební, sportovní, jazykové, pohybové, výtvarné, řemeslné ad.

• tradiční akce pro děti i rodiče – výtvarné dílny pro celou rodinu, společné výlety, setkávání na školní zahradě, Den matek, Den dětí, slavnostní rozloučení s deváťáky na zámku Ploskovice, aj.

• výuka prostřednictvím školních projektů (cca 3 za rok), exkurze, akce vhodně doplňující výuku, výjezdy do divadel, galerií, knihoven

• podpora čtenářské gramotnosti – nově vybavená školní knihovna; školní knihobudka, kde mají žáci možnost si kdykoli půjčit knihu a číst si třeba o přestávce

• společná práce všech na školním časopisu - podpora tvořivosti každého žáka

• Rada žáků – školní parlament - možnost žáků vyjadřovat se k dění ve škole a aktivně k němu přispívat (žáci sami si např. touto cestou požádali o zavedení nepovinného předmětu Matematika plus v 9. ročníku)

• školní zahrada jako prostor k výuce i odpočinku – v minulých letech se nám podařilo vybudovat na zahradě příjemné prostředí zejména pro rozvíjení pracovních kompetencí žáků, ale i pro výuku přírodopisu

• podpora vlastních aktivit žáků – žáci sami navrhují a organizují akce pro mladší spolužáky (mikuláš, karneval apod.)

• KLIDNÉ A PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ – škola v zámeckém parku

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.