aktuality
Rozpočet na rok 2023
Schválený rozpočet na rok 2023
20.09.2023
JEZERO MOST
Exkurze na jezero Most
19.09.2023
Facebook
Nově nás můžete sledovat i na facebooku.
15.05.2023
Ve škole působí speciální pedagožka
nově od listopadu
30.11.2022
Učíme Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Naše škola byla vybrána do projektu manželů Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu
16.09.2021
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

Obhajoby absolventských prací
10.06.2022 Mgr. Bc. Miroslava Melicharová   Tisk

Proběhly úspěšně 13. a 16. 6. 2022

Žáci 9. ročníku letos svoji školní docházku na naší škole zakončili obhajobou absolventské práce.

Obhajoby proběhly před tříčlennou komisí. Každý žák představil svou práci za pomoci připravené prezentace. Poté čelil otázkám komise, a to nejen v češtině, ale i v dalším jazyce dle výběru (angličtina, němčina). Obhajoby byly otevřené veřejnosti a provázela je důstojná atmosféra.
Žáci překonali strach a trému a všechny obhajoby proběhly bez problémů. Dařilo se odpovídat na otázky, rozdílná úroveň se projevila při konverzaci v cizím jazyce. Někteří při své obhajobě oslnili a jejich úroveň předčila samotnou práci, neboť prokázali výbornou znalost tématu. U jiných se ukázalo, že se radši vyjadřují písemně, neboť jejich práce byla výborná, ale nepovažovali za důležité o ní "sáhodlouze" mluvit. Všichni si tak vyzkoušeli vystoupit jen sami za sebe a prezentovat své výsledky. Zjistili, kde jsou jejich silné a slabé stránky a jak a kam se mohou dále posunout.
Po obhajobě dostal každý žák kromě výsledné známky i podrobnou rekapitulaci toho, jak splnil zadaná kritéria v samotné práci i při obhajobě. Vypracování absolventské práce bude v naší škole i do budoucna jedním z pilířů výuky v 9. ročníku.

Zveřejněno před obhajobami:
Parametry absolventské práce byly nastaveny podobně jako u závěrečných prací na vyšších stupních škol. Byly předepsané formální náležitosti (struktura práce, formátování, citace, rozsah apod.) a obsahová struktura (úvod se zformulovanými cíli práce, teoretická část, praktická část, závěr). Každý žák si zvolil téma a podle něj také vedoucího práce.

Odevzdané práce na první pohled slibují velmi dobrou úroveň. Při bližším pohledu zjistíte, že ne všechny parametry byly ve všech zcela dodrženy a občas se vloudila nějaká chybička nebo slovo ne příliš vhodné do odborného textu, ale celkově práce svou kvalitou přesahují rámec základní školy.

Nyní se žáci připravují na obhajobu práce, která proběhne 13. 6. a 16. 6. před stanovenou tříčlennou komisí. Na obhajobě prací je možná účast veřejnosti.

Rozvrh obhajob:
pondělí 13.6.2022
8.00-8.15 Kárová Tereza: Atmosférické jevy
8.25-8.40 Kudláčková Dominika: Metody a formy výuky - historie a současnost
8.50-9.05 Svitáková Adéla: Zemědělství v ČR
9.15-9.30 Valenta Josef: Vulkány
10.00-10.15 Nováková Natálie: Zdravý životní styl
10.25-10.40 Pavlátová Paula: Koně - plemena a chov koní
10.50-11.05 Chmelíková Daniela: Týrání zvířat
11.20-11.35 Kulhánková Karolína: Německý jazyk
11.45-12.00 Pištej Patrik: Jaderné zbraně
12.10-12.25 Sailer Jan: Vývoj české železnice
13.00-13.15 Cibulková Kateřina: Feminismus
13.25-13.40 Kuchařová Kateřina: Psychické nemoci a závislosti v oblasti umění
13.50-14.05 Obermann Jan: Vesmír
14.15-14.30 Marek Alexandr: PZKFW VI Tiger

čtvrtek 16. 6. 2022
8.00-8.15 Nováková Nikola: Sebeláska
8.25-8.40 Voborský Jiří: Internet a jeho nebezpečí

Informace pro žáky
Na obhajobu se dostavte nejpozději půl hodiny před vaším termínem.
Po obhajobě vyčkáte na hodnocení (cca 10 minut) a na jednu další obhajobu a pokud budete mít potvrzeno písemně rodiči, že můžete po obhajobě odejít domů, budete z vyučování uvolněni.
Na obhajobu se dostavte slavnostně oblečeni.
Žáci, kteří budou obhajovat až ve čtvrtek, budou mít v pondělí výuku.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.