aktuality
Letní kemp 2022
Sledujte den po dni :)
02.08.2022
Prvňáčci ukončili 1. rok školní docházky
Slavnostní rozdávání vysvědčení
07.07.2022
Setkání s prvňáčky a rodiči na školní zahradě
Prvňáčci se stali čtenáři
07.07.2022
Výlet do Zoo v Praze
První, třetí a pátý ročník na výletě
29.06.2022
Výlet 7. třídy 24. 6. 2022
Navštívili jsme přírodní památku Tiské stěny
24.06.2022
Plavba lodí
Druhá a čtvrtá třída na výletě
15.06.2022
Obhajoby absolventských prací
Proběhly úspěšně 13. a 16. 6. 2022
10.06.2022
Blahopřejeme našim žákům
k úspěchu ve SCIO testech
25.02.2022
Realizujeme projekt podporovaný ESF
nazvaný Učíme inovativně v ZŠ a MŠ Ploskovice
25.02.2022
Učíme Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Naše škola byla vybrána do projektu manželů Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu
16.09.2021
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Školní mléko a Ovoce do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

Připomeňme si Letní kemp ASŠK
19.07.2021 Mgr. Hana Šmídmajerová fotky Tisk

1.turnus od 19.-23.7.2021

1.den – Nejprve jsme se seznámili s programem dne a průběhem letního kempu.
Dále nás čekalo zdobení trička pomocí vybraného obrázku, který se vystřihl na šablonu. Ta se přiložila na vyžehlené tričko a přestříkala se barvou na textil.
Než jsme se vydali na cestu, dozvěděli jsme se o rybím přechodu a životu ve vodě. Potom jsme se naobědvali a a odjeli autobusem do Litoměřic. Šli jsme po cyklostezce do Píšťan se zastávkou u čističky odpadních vod s výkladem, dále jsme si prohlédli rybí přechod, poté navštívili kemp, kde jsme se osvěžili a odpočinuli.
Posledním bodem dnešního programu byla cesta vlakem ze Žalhostic, kam jsme došli z Píšťan. Po návratu do školy jsme se potěšili s krásným tričkem.
2.den - Dnešní den nás čekala výroba masek a výklad o jejich využití. Na připravenou masku jsme nejprve nanesli různé barvy podle fantazie. Po zaschnutí nám lektoři pomohli připevnit korálky, pírka, provázky či bambulky. Moc se nám masky povedly. Dále jsme si začali tvořit deník zážitků z předchozího a dnešního dne. Do pracovních listů jsme vyplnili, co jsme se dozvěděli včera. Potom jsme si zasoutěžili ve hře „Pevnost Ploskovice“, zde jsme museli splnit úkoly a získat klíče k pokladnici i odpovědět na hádanky z matematiky a češtiny. Za splnění jsme dostali indicie ke slovu VLAJKA, které nám otevřelo cestu k pokladnici. Užili jsme si legraci při plnění nádoby vodou, v bludišti, při hledání klíče v kelímcích s různým obsahem nebo při cestě ke klíči ve hře RUKA-NOHA. Odměnou nám byla malá hra a bonbon.
3.den – Tento den jsme si přivstali, abychom stihli vlak do České Lípy. Odtud jsme se přepravili autobusem do Dubice do Wake sport parku, kde je 3D bludiště pro děti. Tuto atrakci jsme si vyzkoušeli, procvičili jsme se v lezení, prolézání různých překážek a nakonec jsme si sjeli i velkou skluzavkou dolů. Potom jsme si odpočinuli a posilnili se. Po obědě jsme navštívili ještě interaktivní vodní park, kde voda je základním prvkem k hraní, experimentování a získávání zkušeností o přírodě a jejích zákonitostech. Dále nás čekala národní přírodní památka Peklo. Prošli jsme jím až do Zahrádek. Cestou jsme na informačních tabulích získávali informace do dalšího pracovního listu. Ze Zahrádek jsme jeli vlakem do Ploskovic. Výlet jsme si moc užili.
4.den - Dnešek byl ve znamení pokusů. Zatímco probíhaly přípravy na pokusy, dopisovali jsme si deníček. Psali jsme o fauně a floře národní přírodní památky Peklo, dále o tom, co se nám nejvíce líbilo v 3D parku. Potom už začala zábavná fyzika, kde jsme se dozvěděli o vlastnostech plynů. Vyráběli jsme „faraonova hada“ z dřevěného uhlí, cukru, sody a lihu. Po obědě jsme si tvořili šumivé koule do koupele. Poslední činností dnešního dne byla vycházka do Těchobuzic s koupáním.
5.den- Poslední den našeho letního kempu jsme trávili v Litoměřicích. Hráli jsme tam poznávací hru 8.století příběhů z Litoměřic. Dozvěděli jsme se při ní o významných osobnostech a památkách. Odměnou nám byl poukaz na občerstvení, který nám lektoři nechali v infocentru za splněné úkoly. Po návratu z Litoměřic jsme dokončili náš deník a slavnostně se rozloučili na školní zahradě u táboráku. Byli jsme prima parta a máme na co vzpomínat.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.