aktuality
Připravte se prosím na nové opatření MZ
Od 18. 9. 2020 roušky pro žáky 2. stupně povinné po celou dobu přítomnosti ve škole - tedy i ve třídách.
18.09.2020
Zpestření výuky
Využili jsme pěkného počasí a učili se v zámeckém parku
15.09.2020
Zveme Vás na tvořivé dílny
První již 23. září
15.09.2020
Od 10. 9. v budovách povinné roušky
Roušky jsou povinné pro žáky ve všech společných prostorách, ve třídě si ji mohou po dohodě s učitelem sundat. Pro rodiče roušky povinné po celou dobu pobytu v budově
09.09.2020
Ozdravný pobyt do Jizerských hor přesunutý z května na 12. - 16. října
Škola v přírodě - Penzion Mája
Josefův Důl 366
46844 Josefův Důl

Žádáme, aby, pokud někdo z žáků nepojede, tuto informaci ihned nahlásil.
07.09.2020
Matematická olympiáda - 70. ročník
Aktuální informace pro žáky a rodiče
06.09.2020
Pomůcky na nový školní rok
Co budou děti potřebovat.
11.08.2020
Poděkování rodičům
A KRÁSNÉ PRÁZDNINY DĚTEM
30.06.2020
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Stravování ve školní jídelně
Reportáž veřejnoprávní České televize
06.10.2015
Školní mléko a Ovoce do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

ZÁPIS DO MŠ
24.04.2020 Mgr. Zuzana Hrdličková   Tisk

Zápis do MŠ

Informace pro rodiče

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 proběhne v době od 4. 5. do 15. 5. 2020.

Předpokládaný počet volných míst je 20.

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve školce.

Do MŠ bude třeba doložit:
1. Žádost o přijetí, která obsahuje i čestné prohlášení o očkování dítěte - zpřístupněna zde 4.5., k vyzvednutí od 4.5. ve všední dny v budově MŠ i ZŠ Ploskovice v době od 9 do 11 hodin
ŽÁDOST KE STAŽENÍ NA TŘÍDNÍ TABULI MŠ ZDE

http://www.zsploskovice.cz/blackboard?ID_Class=58

2. Prostou kopii rodného listu
3. Prostou kopii očkovacího průkazu
4. Kopie dalších dokumentů ovlivňující případný pobyt dítěte v MŠ (doporučení ŠPZ, informace o zdravotních obtížích – alergie, speciální stravování, apod.,)

Dokumenty je možné okopírovat v MŠ. Pokud přinesete do MŠ pouze žádost bez rodného listu či očkovacího průkazu, nebude samostatná žádost přijata. Prosím vezměte s sebou veškerou potřebnou dokumentaci.

Doklady se podávají:
1. datovou schránkou
2. emailem s elektronickým podpisem (v případě zaslání prostého e-mailu je nutné žádost osobně podepsat do 5 dnů)
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Ploskovice, Ploskovice 36, 411 42
4. osobním podáním v budově MŠ i ZŠ (od 4. 5. do 15. 5., pouze všední dny v době od 9-11 hodin)

Důležité informace o zápisu:
1. K zápisu na školní rok 2020/2021 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Přihlášku bude možno stáhnout z webových stránek školy od 4.5.
2. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.
3. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce přihlásí dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, současně doloží žádost o individuální vzdělávání dítěte.
5. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
6. Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.)
7. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
8. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
9. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
10. Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy dle platných kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte a o této skutečnosti informuje bezodkladně zákonného zástupce dítěte. Rozhodnutí bude předáváno osobně či zasíláno poštou na uvedenou adresu dítěte.

Kritéria pro přijetí do MŠ Ploskovice:

1. Dítě, které dovrší věku 5 let nejpozději 31. 8. 2020, zvýhodněny budou děti, které mají trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí).
2. Dítě, které dostalo ve školním roce 2019/2020 odklad školní docházky.
3. Dítě, které dovrší věku 4 let nejpozději 31. 8. 2020, zvýhodněny budou děti, které mají trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí)
4. Dítě, které dovrší věku 3 let nejpozději 31. 8. 2020 zvýhodněny budou děti, které mají trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí)
5. Dítě, které dovrší věku 3 let a nemá trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí).
6. Dítě mladší 3 let dle věku od nejstaršího.
7. Ostatní.
Kritéria se vztahují též na děti - občany Evropské unie či občany třetích zemí, které mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.