aktuality
30. 11. 2020 se sejdeme ve škole téměř všichni
V distanční výuce zůstanou v tomto týdnu žáci 8. ročníku
23.11.2020
Vážení rodiče, milé děti,
Ministr školství Vás prosí o dodržování opatření ke zvládnutí pandemie. Čtěte níže.
24.10.2020
Mini ozdravný pobyt
Jizerky
21.10.2020
Distanční výuka od 14. 10. 2020
Vážení rodiče, uděláme všechno pro to, aby se Vaše děti i po uzavření škol nadále kvalitně vzdělávaly s naší pomocí a Vás samotné nezatěžovala výuka více než je nutné. :) Čtěte níže:
13.10.2020
Od 5. 10 do odvolání z nařízení KHS neprobíhají zájmové kroužky
Dočasné pozastavení činnosti SVČ
06.10.2020
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Stravování ve školní jídelně
Reportáž veřejnoprávní České televize
06.10.2015
Školní mléko a Ovoce do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

ONLINE VÝUKA
02.04.2020 Mgr. Bc. Miroslava Melicharová   Tisk

Informace pro žáky a rodiče - rozvrh a pravidla

Vážení rodiče, milí žáci,
v tomto týdnu (30. 3. - 1. 4.) probíhá ve všech předmětech zkušební online výuka v systému Teams. Protože se propojení daří a výuka tímto způsobem se jeví efektivní, zavádíme ji od příštího týdne s pevným rozvrhem a stanovenými pravidly.
Naším cílem je, aby většinu práce udělali se žáky učitelé a na rodičích zůstávala pouze zodpovědnost za to, aby se žák výuky účastnil a nikoli nutnost vysvětlovat látku a přímo se podílet na školní práci (toto se týká spíše 2. stupně, žáci 1. stupně se bez pomoci rodičů neobejdou).

ROZVRHY jednotlivých tříd na třídní tabuli nebo zde:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník


PRAVIDLA online výuky:
- Výuka je pro žáky povinná, pokud se žák výuky neúčastní, je povinen si učivo doplnit a vypracovat zadané úkoly samostatně. (Žádáme rodiče, aby zajistili účast žáků na hodině, vyučování nezačíná dříve než 9 hodin.)
Učitel zaznamenává docházku žáků a aktivita bude zahrnuta do závěrečného hodnocení. Pokud se žák nemůže výuky zúčastnit ze závažných důvodů (lékař, nemoc, momentální technické problémy), omluví jeho nepřítomnost rodič.

- Vyučovací hodina trvá 45 minut a začíná vždy v celou hodinu podle rozvrhu. Učitel může část hodiny využít pro samostatnou práci žáků, kterou vypracují pod jeho vedením. Žáci si na výuku připraví učebnice, sešity, psací potřeby, případně další dle zadání učitele.

- Žáci systém Teams používají pouze pro výuku, nevkládají do systému nic, co se netýká učiva.

- Hodnocení práce bude spíše motivační, žáci můžou být hodnoceni jedničkou za aktivní účast v hodině, reálně za vypracované testy a jiné práce. Vyučující si budou práce žáků zakládat pro případné použití ke klasifikaci na konci školního roku. V hodnocení by se pak měly promítnout výkony žáka v průběhu 2. pololetí, aktivita na online hodinách a písemné práce z tohoto období. Motivační hodnocení může přispět ke zlepšení či zhoršení známky cca o jeden stupeň.

Vyučovací hodina může "odpadnout" v případě závažných technických problémů na straně vyučujícího.

Ještě informace pro konec příštího týdne - 9. a 10. 4 a dále v pondělí 13. 4. se výuka nekoná - jsou velikonoční prázdniny a státní svátky. Ostatní dny v těchto týdnech rozvrh platí a výuka se koná.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.