aktuality
Otevírání školy pro žáky 2. stupně
formou konzultací
29.05.2020
Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
Do 1. ročníku můžeme přijmout i další zájemce
19.05.2020
Výuka pokračuje
Ve škole přivítáme 25.5. jednu skupinu žáků 1. stupně, ostatní pokračují online v Teams
19.05.2020
Otevírání ZŠ a MŠ
bude probíhat podle harmonogramu a pravidel MŠMT
05.05.2020
Informace pro rodiče žáků, kteří měli odjet 11.5. do školy v přírodě do Jizerských hor
Termín 11. 5. - 15. 5. se přesouvá na termín: 12. 10 - 16. 10.
04.05.2020
ZÁPIS DO MŠ
Zápis do MŠ
24.04.2020
Opět - Včelka na doma - obnovený prodloužený program
Vážení rodiče, pokud budete mít zájem, napište mi na emailovou adresu a já Vám zašlu odkaz pro přihlášení.
22.04.2020
ONLINE VÝUKA
Informace pro žáky a rodiče - rozvrh a pravidla
02.04.2020
Včelka výukový relaxační program nejen pro 1. stupeň zdarma na 6 týdnů
Vážení rodiče, milí žáci, mám možnost nabídnout výukový relaxační program Včelka. Kdo má zájem, napíše mi na školní email.

https://www.vcelka.cz/
19.03.2020
Úřední hodiny
vydávání potvrzení, vydávání učebních materiálů
17.03.2020
Důležité informace pro rodiče
ZÁKLADNÍ ŠKOLA UZAVŘENA od 11. 3. 2020 do odvolání
10.03.2020
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Stravování ve školní jídelně
Reportáž veřejnoprávní České televize
06.10.2015
Školní mléko a Ovoce do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

Příspěvek do Ploskovického čtvrtletníku červenec 2018
19.06.2018 Mgr. Bc. Miroslava Melicharová   Tisk

2. pololetí školního roku 2017/2018

Prázdniny se rozběhly a škola na dva měsíce ztichla. Pojďme ji na chvíli oživit a podívat se, co všechno se událo v posledním čtvrtletí právě uplynulého školního roku 2017/2018.
Vyučující dějepisu využily jedinečné příležitosti a se žáky 2. stupně se podívaly do Litoměřic, kam dorazil LEGIOVLAK – vlak, který sám byl dobovou expozicí přibližující vše okolo fenoménu Československých legií. Legiovlak využívali legionáři během 1. sv. války k přepravě po Transsibiřské magistrále. V současné době je zrekonstruováno asi 13 vagonů a opravuje se i lokomotiva. K vidění tak byl vagon sloužící k ubytování, bojový vagon se zbraněmi, nemocniční vagon, či poštovní vagon.Vlak stál na dolním nádraží a přivezl nejen informační panely, ale i ukázku výzbroje a výstroje vojáků a mnoho skutečných předmětů, které legionáři každodenně používali. O vzniku a působení československých jednotek složených z dobrovolníků v zahraničí za 1. světové války a o jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu informovali žáky průvodci v replikách legionářských stejnokrojů. Návštěva vlaku byla doprovodným programem k výuce dějepisu a sloužila i jako připomenutí blížícího se 100. výročí vzniku republiky.
Povědomí o ne tak vzdálené, ale přesto historické době, na kterou nesmíme zapomenout, posílila návštěva nejstarších žáků v Terezíně. V současné době často zaznívá kritika toho, že ve školách není věnován dostatečný prostor dějinám 20. století. Proto se snažíme výuku podpořit aktivitami, které žákům přiblíží dané události mnohem lépe a zajímavěji než učebnice. Exkurze do Památníku Terezín, kde je atmosféra hrůz 2. světové války a holocaustu téměř hmatatelná, k nim bezesporu patří.
I současnost je třeba lépe poznat a pochopit, a protože víme, že žáci příliš např. politické dění nesledují či se v něm neorientují, organizujeme také příležitostně exkurze do Parlamentu ČR. – V květnu tak navštívila paní učitelka Martínková se žáky 9. ročníku Senát Parlamentu České republiky. Žáci zjistili, že Senát sídlí v Praze na Malé Straně ve Valdštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském paláci. Prohlédli si krásné historické prostory Valdštejnského paláce a seznámili se s činností Senátu. Prošli se nádhernou Valdštejnskou zahradou, kde se nachází Sala terrena, krápníková stěna, řada soch a také rybník s kapry, sumci a štikami. Dozvěděli jsme se, že v zahradě chovají několik Výrů velkých a také viděli pár bílých pávů. Při zpáteční cestě si ještě připomněli známá místa - Karlův most, Staroměstské náměstí, Prašnou bránu, Obecní dům a Václavské náměstí.
Pro všechny žáky od 1. do 9. ročníku jsme do výuky zařadili interaktivní program o zdravé výživě. Pro každou věkovou skupinu byl připraven pracovní list, některé třídy pracovaly s interaktivní tabulí, cílem ve všech skupinách bylo přinést dětem informaci o tom, jaký má složení stravy vliv na jejich zdraví, naučit je orientovat se v potravinách z pohledu zdravé výživy a namotivovat je k tomu, aby se zásadami zdravé výživy také řídili.
Další exkurze pro žáky 8. a 9. ročníku byla zorganizována v rámci předmětů Chemie a Ekologie a podle žáků byla trochu … jak to říci …. nevoňavá. Podívali se totiž do litoměřické čističky odpadních vod. Z hlediska výuky předmětů i seznámení se s provozem podniku však exkurze přínosná, doplněná navíc pracovním listem, kde si žáci získané vědomosti zaznamenali i zopakovali. Exkurzi doplnila ještě návštěva vyhlídky z domu s Kalichem, prohlídka litoměřického podzemí a také cesta do Máchovy světničky, díky níž žáci viděli na vlastní oči to, o čem se učili v literatuře a mohli si prohlédnout Litoměřice a okolí ze stejného výhledu jako kdysi Karel Hynek Mácha.
Výukové představení skupiny historického šermu Pernštejni, které každoročně absolvujeme, bylo tentokrát zaměřeno na staré pověsti české. Tento program, na který nám i letos zapůjčil sál OÚ Chudoslavice (Děkujeme ), je pro žáky velmi atraktivní, neboť kromě replik dobových zbraní, kostýmů a dalších rekvizit, nabízí i výborné herecké výkony protagonistů a humorné zpracování vybraného tématu.
Pro všechny exkurze a programy doplňující výuku učitelé připravují pracovní listy, jejichž pomocí si žáci utřídí a zaznamenají nové poznatky a učitel získá zpětnou vazbu o tom, co se naučili. Nejinak tomu bylo i na výše jmenovaných akcích – návštěvě Senátu Parlamentu ČR, ČOV a představení Pernštejnů.

Ozdravné pobyty
S ozdravnými pobyty se letos ve škole roztrhl pytel – po podzimní výjezdu nejstarších žáků se nyní vypravili do tzv. školy v přírodě ještě dvě skupiny – prvňáci a druháci s paní učitelkou Zajptovou a třeťáci, čtvrťáci a páťáci s paní učitelkami Šteiglovou a Průšovou.
Ozdravný pobyt pro menší děti paní učitelka tentokrát vybrala s připraveným programem a děti si tematické aktivity s pohádkovými a kouzelnickými tématy užily. Starším paní učitelky připravily program samy – a jako vždy v něm paní učitelka Šteiglová spojila poznávání historických, přírodních a lidových památek, pohybové aktivity i aktivity v přírodě. Vše se odehrálo v malebné vesničce Krásná na rozmezí Českého ráje a Jizerských hor, kde děti navštívily tajemné Kittelovo muzeum, jehož expozice je zaměřena na život a léčení pověstného doktora a na historii lidového léčitelství. Prohlédli si kozí farmu v Pěnčíně, kde našli nejen kozičky a kozlíky, ale i ovečky, prasata, krávy, drobnou drůbež, a dokonce i oslíka. V areálu se nacházela také ukázka historie sklářské výroby. Žáci si zde vyrobili svou bižuterii (navlékání skleněných korálků). A i občerstvení zde bylo stylové - regionální jídla a kozí sýry. Děti dále podnikly výlet na Černou Studnici, kde se tyčí 26 m vysoká rozhledna. Z ní se jim naskytl unikátní pohled na Smržovku, Jablonec a liberecký Ještěd. Zajímavé bylo i arboretum, v němž si děti mohly na malém kousku lesa zblízka prohlédnout nejrůznější vzácné dřeviny. I mimo výlety nebyla o zážitky nouze – hry v lese (nejoblíbenější bouřka, kolíček), tvoření domečků pro zvířátka, bojová hra, stavění skautských ohnišť, hry s míčem, trampolína i večerní zpěv u táboráku za doprovodu kytary paní učitelky Průšové.

Aktivity vyučujících:
Kromě aktivit pro žáky se také v tomto pololetí řada učitelů zúčastnila různých vzdělávacích akcí podpořených ESF. Učitelky MŠ absolvovaly akce zaměřené na rozvoj čtenářské či matematické pregramotnosti a problematiku práce s dětmi mladšími tří let. Učitelé ZŠ se vzdělávali především v oblasti metod výuky jazyků, čtenářské gramotnosti a velkým přínosem pro naši školu je to, že dvě vyučující získaly (a posléze si v jarních měsících ještě rozšířily) kvalifikaci pro výuku pomocí Feuersteinovy metody, která rozvíjí myšlení žáků. Touto metodou lze pracovat nejen s dětmi, ale i s dospělými a tuto možnost chceme ve škole nabídnout zájemcům v odpoledních hodinách.
Učitelka dějepisu se zúčastnila Konference ke 100. výročí ČSR, která se konala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a přinesla cenné materiály pro výuku.
Všichni vyučující se podíleli na výzkumu Národního ústavu ve vzdělávání, který se týkal inkluzivního vzdělávání a jeho fungování v praxi. V naší škole se individuálně věnujeme každému žákovi, který to potřebuje, přesto se nám inkluze v takovém rozsahu, v jakém je požadována po školách, jeví málo reálná. Tento názor jsme vyjádřili v průzkumu a byli bychom rádi, kdyby se řízení naší školské politiky začalo zabývat i názory těch, kteří jsou nejblíže praxi – tedy učitelů.

Ale zpět k žákovským aktivitám:
Významnou událostí je pro nás každoročně Den matek. I letos se na něj připravovala řada žáků, aby svým vystoupením poděkovali maminkám a babičkám za lásku a péči, kterou jim věnují. Při této příležitosti samozřejmě vždy rádi uvítáme i tatínky a dědečky, kteří mají pro děti neméně významnou roli.
A kdo letos vystoupil? Žáci 1. třídy pod vedením paní učitelky Šmídmajerové přednesli básničky, s dětmi ze školní družiny nacvičila paní vychovatelka Šárka Šimonová divadelní představení - pohádku. Ještě jednou pohádka – tentokrát v podání žáků 4. ročníku a celá v angličtině! Čtvrťáci i paní učitelka Martínková si dali opravdu pořádnou práci a angličtinu zvládli na výbornou. Děti z MŠ zatančily a přednesly básničky, které je naučily paní učitelky Iveta Chovanečková a Romana Stehlíková. Atmosféru rozvířila děvčata z 2. stupně, která si připravila několik moderních tanečních vystoupení. Některá si dokonce dívky vymyslely a nacvičily samy, některá vystoupení vznikla pod vedením paní učitelky Bezpalcové. Osmáci a deváťáci předvedli, co se naučili v hodinách hudební výchovy a za doprovodu členů kroužku kytary zazpívali oblíbené i proklínané Despacito a prskavku z letošního ročníku Superstar – Pošta. Páťáci přednesli hezké básničky. Kytaristé ukázali, že by zvládli několika známými folkovými písněmi pobavit posluchače u táboráku. Jako schůdky nastoupily děti, které hrají na flétnu v kroužku paní učitelky Šteiglové, a každý - od úplných začátečníků až po pokročilé - předvedl své umění. Ti, kteří hrají nejdéle, zvládli i náročné písničky ze známých českých pohádek. Stálicí mezi vystupujícími je pěvecký sbor paní učitelky Průšové, který nacvičil několik písniček z různých období i žánrů. Členky pěveckého sboru a kytarista Kuba Hrabálek vystoupili také na Dni matek v Býčkovicích.
S posledními měsíci školního roku se přiblížil čas školních výletů. Letos jsme je spojili s oslavou Dne dětí, neboť Spolek rodičů mohl přispět částkou, která nám umožnila vyrazit do IQ Landie v Liberci. IQ Landia je expozice plná zajímavých věcí, které nejen že děti baví, ale vysvětlují jim atraktivní a poutavou formou jevy, s nimiž se setkají ve škole i v realitě. Děti si mohou vše vyzkoušet, prozkoumat, co jak funguje a přemýšlet nad tím proč. Dnes se tomuto způsobu říká badatelská výuka a moderní vzdělávací centra jako je IQ Landia jsou výborně vybavena všemi možnými pomůckami, pomocí nichž jde bádání samo. Také se tam dětem líbilo a tento výlet budeme chtít určitě někdy zopakovat.
V naší škole je průkopníkem badatelské výuky nebo přesněji praktické výuky teoretických předmětů pan učitel Kubů, který připravuje pro žáky zajímavé hodiny s řadou praktických ukázek. Vyučuje takto fyziku, ale i např. geometrii. Sám o této výuce napsal: „Osmáci sestrojili a vyzkoušeli provázkový telefon. Provázkový nebo také kelímkový telefon, je jednoduché zařízení, pomocí kterého lze ověřit šíření zvuku v pevných látkách. Dopoledne jsme výuku přesunuli do parku, abychom vyzkoušeli teoretické poznatky z učebnice v praxi. Sestavení telefonů bylo dílem okamžiku a brzy již probíhala hlasová komunikace mezi dvojicemi žáků. Vyzkoušeli jsme dva druhy provázků a různě velké kelímky. Vzdálenost volajících kolem 25 m nečinila ve spojení žádný problém. Nakonec jsme propojili pět účastníků mezi sebou – stačilo se „pevně přivázat“ svým kelímkem k provázku některé dvojice. I tato varianta spojení fungovala.“
Deváťákům zase pan učitel ukázal, jak fungují v praxi poznatky z geometrie: „Úkolem deváťáků bylo určit výšku stromů a budovy zámku s využitím jejich stínů. Nudná teorie o podobnosti trojúhelníků z učebnice najednou dostala konkrétní podobu. Hodina venku příjemně uběhla. Vše potřebné bylo změřeno. Zbývá provést výpočty, což určitě zvládnou do příští hodiny.“ Zvládli. A pochopili, že ve škole se neučí pro školu, ale pro život a řešení reálných úkolů.
Na poznávací výlet se vypravili žáci 3. a 4. ročníku. Paní učitelka Šteiglová se svou třídou navštívila již dvakrát Prahu, aby dětem ukázala její krásy. A protože výlet měl úspěch, rozhodla se ho zrealizovat i letos. Úžasných památek je v Praze tolik, že by dětem tenhle výlet mohl vydržet na celou školní docházku . A nejlépe o tom, co děti tentokrát v Praze viděly, napsala sama paní učitelka: „Opět po roce jsme navštívili Prahu, abychom si připomněli některé naše významné památky, které se probírají v učivu prvouky, vlastivědy a dějepisu. Z metra jsme vystoupili u sv. Václava na Václavském náměstí, prošli Františkánskou zahradou a přes Národní třídu Platýzem do Starého města. Tam uličkami na Staroměstské náměstí (orloj se sice opravuje, ale funkční trošku je), poté kolem Staronové synagogy (legenda o Golemovi) a nakonec jsme navštívili Muzeum alchymie. Žáci ještě obdrží pracovní listy k vyplnění. Chválím děti za chování při prohlídce Prahy.“
Šesťáci se po IQ Landii chtěli podívat trochu do přírody a jejich třídní - pan učitel Nový je vzal tentokrát do Tisé.
Celým školním rokem nás letos opět provázel náš školní časopis – Cool school časák. Jsme rádi, že se všem třídám 2. stupně podařilo ho vytvořit v takové podobě, aby mohl být vydán – tentokrát s podtituly Starý noviny aneb Naše naposled; Cool school časák aneb Mozek je orgán, kterým si myslíme, že myslíme; Gucci-sák aneb Osmá třída udává styl a Poslední časák roku aneb Hurá na prázdniny. Pro zájemce dáme v průběhu prázdnin časopis do místní knihovny, získat ho můžete samozřejmě také ve škole.
Žáci 1. stupně se sportovním duchem se zúčastnili okrskového kola soutěže v nejoblíbenější školní míčové hře – vybíjené. Vybojovali třetí nepostupové místo a my jim děkujeme za reprezentaci školy.
V předposledním týdnu školního roku jsme zařadili aktivity, které by zvítězily nad postupující únavou žáků z celoroční práce, zpestřily výuku a přinesly novou motivaci.
Takový byl např. velmi oblíbený Den zvířat ve 3. ročníku. Školáci si přinesli své domácí mazlíčky a seznámili spolužáky s tím, jak se o svá zvířátka starají, jakou péči který druh vyžaduje, jaké má vlastnosti apod. Ve třídě se objevil králíček, křeček a morčátka.
Třeťáci a čtvrťáci navštívili místní knihovnu, kde pro ně paní Gerlická připravila hezký program a pracovní listy. Žáci se zúčastnili besedy a byli seznámeni s chodem knihovny. Poté si prohlédli knížky, o které mají zájem. Je pozitivní, že řada našich žáků knihovny navštěvuje, a jsme zvláště rádi, že funguje spolupráce mezi školou a knihovnou na úrovni obce. Děkujeme paní Gerlické .
Projekt Osobnostní a sociální výchova, který každoročně věnujeme zpracování osobního listu žáků a práci se žákovským portfoliem jsme tentokrát doplnili tematickým interaktivním programem o kočkách, který měl vloni velký úspěch. Paní učitelka Manová jako chovatelka koček připravila v loňském roce kočičí projekt z pohledu přírodovědy a chovatelství a protože se dětem výuka za přítomnosti živých koček líbila, rozhodla se kočičky opět přivézt a zpracovala tuto tematiku z pohledu literatury a umění. Děti tak pracovaly s texty o kočkách, četly si ukázky o kočkách z beletrie, seznámily se s ilustracemi, obrazy, uměleckými díly i předměty denní potřeby inspirovanými kočkami. Zaujal je třeba zouvák nebo kasička ve tvaru kočky. Na těchto ukázkách pak děti rozlišovaly znaky kýče a umění.
Poslední dny ve škole jsme si také zpříjemnili díky naší účasti v projektu Školní mléko, neboť nám firma, která nám mléko dodává, poskytla své výrobky na ochutnávku, a tak žáci sami připravili v jídelně zdravou svačinku, po které se jen zaprášilo.
Za celoroční práci se zápisníčkem Ajax Policie České republiky byli letos žáci odměněni nejen plyšovým, ale dokonce živým Ajaxem! Ne že by třída dostala svého pejska natrvalo jako toho plyšového, ale policisté předvedli výcvik psů pro celou školu. A co je náplní zápisníčku Ajax? Úkoly, které mají žáky naučit takovému chování, aby se v životě co nejméně vystavovali různým rizikům a nebezpečí. Jde o bezpečnost silničního provozu, nebezpečí šikany, prevenci proti drogám, mezilidské vztahy, opatrnost, když jsem sám doma a podobně. Na závěr roku vždy přijede do školy mluvčí litoměřických policistů paní Kofrová a žáci, kteří ji už znají, se s ní nebojí prodiskutovat jakékoli téma. Letošní vyhodnocení celoroční práce bylo zpestřeno ukázkou výcviků policejních psů Nicka a Árese. O ukázku se postarali pprap. Jaroslav Ebel a pprap. Bc. Jaroslav Vydra. Psovodi ukázali výcvik služebního psa a zadržení nebezpečného pachatele. Pejskové si získali u dětí velké sympatie a úspěch měla také ukázka policejního auta, které si žáci mohli do detailu prohlédnout. Kdo ví, možná někdo z nich bude v budoucnu v uniformě Policie České republiky chránit naše životy.
Po celoroční snaze nastal také pro prvňáčky slavnostní den - Pasování na čtenáře. Proběhlo přímo na zámku a v duchu středověkého obřadu pasování na rytíře. Po přečtení slibu v rytířském salonku paní učitelka každého žáčka slavnostně pasovala kordem na čtenáře.
Většina tříd se ještě v posledním týdnu vypravila do Činoherního studia v Ústí nad Labem na představení podle knihy, kterou žáci již většinou znali z literární výchovy – Malý princ Antoina de Saint-Exuperyho.
A na závěr ještě osmáci a deváťáci podpořili pejsky v útulku v Řepnici, který také navštívili.

Poslední školní den jsme se rozloučili při slavnostním obřadu na zámku Ploskovice s letošními deváťáky. Rozloučení má již svůj tradiční scénář, kterého jsme se drželi i letos. Střídaly se okamžiky odlehčené vtipem (to když deváťáci předávali své tituly – letos např. titul Bez mobilu nežiju nebo Talent všemi směry) s těmi nejdojemnějšími, kdy se i patnáctiletým tvrďákům zalesknou oči. Jako ilustrativní foto jsem tentokrát zvolila obrázek z cesty deváťáků po školním schodišti. To, co nemůžete vidět – tedy zvuk zvonku, který je po celou dobu doprovází - umocňuje atmosféru, protože si plně uvědomují, že jim zvoní v naší škole naposledy. Přeji deváťákům dobrý start do nové etapy života a úspěchy v dalším studiu.

Důležité informace pro rodiče a veřejnost o činnostech v nadcházejícím školním roce:
1. 9. zahajujeme činnost STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU. Jde o nabídku odpoledních aktivit pro všechny zájemce z řad dětí i občanů, podobně jako pracují ve městech domy dětí a mládeže. Všechny kroužky a odpolední akce, které chceme avizovat na webových stránkách i prostřednictvím OÚ, budou přístupné komukoli ze zájemců i mimo naši školu. Nabídka bude obdobná jako byla dosud pro žáky – kroužky z oblasti hudební, přírodovědné (Zábavná fyzika), pohybové a sportovní, výtvarné a rukodělné, jazykové. Přibude nabídka kurzu Feuersteinovy metody pro děti i dospělé zájemce. Odpolední či víkendové akce budou také navazovat na tradici – výlety do okolí, návštěvy kina, tvořivé dílny, tematické odpolední akce na školní zahradě či ve škole.
I ve školním roce 2018/2019 budeme mít možnost nabídnout žákům 8. a 9. ročníku přípravu na studium ve střední škole v tolik diskutovaném předmětu matematika. Stejně jako v loňském roce bude kurs probíhat přímo v naší škole, kam bude dojíždět středoškolský učitel matematiky.

Na závěr mi dovolte připojit ještě jednu osobní vzpomínku – na naši kolegyni a dlouholetou učitelku v naší škole – paní Marii Makrlíkovou. Marie působila v ploskovické škole téměř celý svůj profesní život, několik let i na pozici ředitelky. Školní docházkou provedla jako třídní učitelka řadu tříd, pro žáky byla náročnou kantorkou, která naučí, a pro nás učitele milou kolegyní, která velkou měrou přispěla k tomu, že ve sborovně byly vždy dobré a korektní vztahy, což má jednoznačně kladný vliv i na kvalitu výuky. Už když byla Marie v důchodu, jednou mi zavolala, aby mi řekla, že ji těší číst si ve čtvrtletníku mé příspěvky o škole a od té doby vždy, když jsem psala další, myslela jsem při tom trochu i na ni. Velmi mě mrzí, že tento čtvrtletník si už nepřečte.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.