logo

Třídní tabule - MŠ Ploskovice

13.05.2020 03:39 - Mgr. Bc. Miroslava Melicharová
PRAVIDLA A ORGANIZACE – MATEŘSKÁ ŠKOLA - Informace k otevření MŠ 25.5.2020

Základní informace o pravidlech a organizaci vydalo Ministerstvo školství… ČR (MŠMT) a škola je převedla na své podmínky. Úplné znění čtěte zde: http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Rádi bychom poprosili rodiče, aby svůj ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE do MŠ sdělili do 20.5.2020 vedení MŠ na tel číslo 602 358 392 (z důvodu plánování stravování).

Stručný výtah pravidel MŠMT– informace pro rodiče:
• Rodiče, kteří přivedou dítě do MŠ, doloží povinně čestné prohlášení, že se u dítěte neprojevují příznaky virového onemocnění, že je rodič seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a že zváží rizika při rozhodování o docházce dítěte do MŠ.

• Doprovod dětí se uvnitř MŠ zdržuje krátce, pouze po nezbytně nutnou dobu, a to vždy v roušce.

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

• Aktivity MŠ probíhají – pokud je to možné – co nejvíce venku.

• V provozu bude školní jídelna, budou se vařit teplá jídla. Pro školní jídelnu platí zvláštní hygienická pravidla (děti si před jídlem umyjí ruce; jídlo, pití ani příbory si neberou sami)

• Jsou dána přesná pravidla kdy, kde a jak si mají děti mýt či dezinfikovat ruce, k dispozici budou mít dezinfekční prostředky. Dezinfikování a mytí rukou budou řídit učitelky, děti jsou povinny pokyny dodržet.

• Dítě přichází do školy pouze v případě, že nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se přesto ve škole takové příznaky projeví, je dítě izolováno od ostatních a je třeba, aby si ho rodiče co nejdříve ve škole vyzvedli.

Kdo patří do skupiny osob s rizikovými faktory:
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří člověk, který osobně naplňuje alespoň jeden výše uvedený bod nebo pokud některý z bodů splňuje jakákoli osoba, která s ním žije v jedné domácnosti.


Pravidla pro děti:
• Cestou do školy (a ze školy) má dítě i doprovod nasazenou roušku a dodržuje od ostatních (kromě členů rodiny) rozstup 2m (v souladu s aktuálně platnými pravidly). Totéž platí i pro prostor před mateřskou školou, kde se děti a jejich doprovod neshlukují, mají roušku a dodržují stanovené rozestupy.

• Po přezutí a převlečení si děti neprodleně umyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a poté povinně vydezinfikují.

Pravidla pro školní stravování
• Stravu včetně čistých příborů vydává pouze personál, strávníci si sami nenabírají jídlo ani pití a neberou si ani příbory.
30.04.2020 16:24 - Mgr. Zuzana Hrdličková
ŽÁDOST O PŘIJETÍ V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU
15.04.2020 11:27 - Iveta Chovanečková
Dobrý den,
pokud jste si ve školce nevyzvedli jarní fotografie, máte možnost 16.4. ve ctvrtek a v pátek 17.4. vždy od 9.-00 hod. do 12.00 hod.
děkujeme
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.