logo

Třídní tabule - 7. třída

09.11.2021 18:12 - Mgr. Iveta Šteiglová
Test ze zeměpisu na pátek

Evropa
1) Hranice mezi Evropou a Asií
2) Kde se nachází Evropa?
3) Jakými oceány je Evropa ohraničena
4) Největší ostrov Evropy, najdi na mapě.
5) Největší poloostrov Evropy, najdi na mapě.
6) Nejvyšší pohoří Evropy, najdi na mapě.
7) Zakresli 2 libovolné jiné poloostrovy, ostrovy, zálivy
08.11.2021 15:41 - Ing. Jan Kubů
Matematika - písemka

Ve čtvrtek 11. 11. si napíšete písemku z toho, co jsme zopakovali a naučili se od začátku roku.
V písemce bude:
- zápis pomocí desetinných čísel (př. 10 kg = 0,010 t)
- početní operace s celými a desetinnými čísly (+, -, x a :) i formou slovních úloh
- rýsování osy úsečky, úhlu, rovnoběžek a kolmic, trojúhelníku
- práce s úhloměrem (změření úhlu a konstrukce úhlu dané velikosti

05.11.2021 15:24 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro chybějící žáky na zeměpis

Bereme Evropu. Učebnice s. 7: úkoly dole: úkol s glóbusem č. 3. Vyhledejte a zapište do mapy:

Úkol č. 1, 2,3, 4, 5.

Úkol s glóbusem č. 4.

Mapy nahraji do Teamsu -souborů.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.