logo

Třídní tabule - 1. třída

02.03.2022 15:16 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Milana a Claudi

Slabikář s. 29

1) Kontrolování rýmů dole v iglů, vybarvit, které k sobě patří a přečíst.

2) Spočítat, kolik mají koulí sněhuláci u tajenky a sněhulák se slovy.

3) Slabikář s. 30 opakování.
Pracovali jsme s textem: Je zima veselá?
Zaměřit se na tato náročnější slova: vozíme Zdena Zitu Zuzanu pozor zajedu potom Zuza. Tato slova barevně vyznačit.

Kontrola porozumění textu. Co dělají děti? Kdo koho vozí? Proč je zima veselá?

4)Vyluštit slova ve vločce.

5) Slabikář s. 31 číst.

6) Písanka další strana.

7) Zítra píšeme diktát z písanky na s. 20.

Matematika s. 31.
Početníček do s. 16.
01.03.2022 21:31 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Claudi, Zima a Milana

Český jazyk
Slabikář s. 30
Slabiky: Barevný diktát.
Čtení sloupečků, vymýšlení vět.
Kroužkování v básní Z z.

Písanka další strana.

Prvouka: Nakreslit, co potřebuje k životu květina, pejsek a my.
28.02.2022 15:13 - Mgr. Iveta Šteiglová
Učivo pro Tima

Český jazyk
Slabikář s. 29
Tvoření vět se slovy ve sněhulákovi.
Barevný diktát slov: vybarvit všechna slova v sněhulákovi.
Tvoření vět na slova v kukátku.
Rýmy vybarvit a čtení.
Slabikář s. 30:naučit se báseň a číst slabiky.
Slabikář s. 4 a 6 opsat do sešitu slabiky a slova psacím písmem.

Matematika
s. 30.

Anglický jazyk
Učebnice s. 19. Procvičovali jsme čísla a druh tance.
Pracovní sešit s. 61 nastříhat kartičky.
Procvičovat slovíčka.
Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.